Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1986

ΕΤΟΣ 1986

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Μιχαήλ. 12-01-1986.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 18 Οκτωβρίου 2011. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ασπένδου κύριος Ησαΐας. 25-05-1986.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου και Αδραμυττίου κύριος Ιωάννης. 22-06-1986.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Γαλακτίων. 06-07-1986.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδος κύριος Αθηναγόρας. 28-09-1986.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 16 Φεβρουαρίου 2015. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.