Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πορφυροπόλεως κυρός Ιωάννης. (;-1986).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Ο Ιωάννης Οικονομίδης χειροτονήθηκε Επίσκοπος Πορφυροπόλεως στις 27 Ιουλίου 1981. Διετέλεσε Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη. Εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη στις 16 Οκτωβρίου 1986.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.