Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αυλώνος κυρός Παντελεήμων. (1924-1985).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Ο Παντελεήμων Πετρίδης γεννήθηκε στη Χίο στις 12 Αυγούστου 1924. Στις 14 Αυγούστου 1976 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Αυλώνος, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εκοιμήθη στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 1985.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.