Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1983

ΕΤΟΣ 1983

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σελευκείας κύριος Αντώνιος. 09-01-1983.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 2 Οκτωβρίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας κύριος Ιώβ. 29-01-1983.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

 Εκοιμήθη στις 18 Δεκεμβρίου 2009. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκ κύριος Σέργιος. 30-01-1983.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λιούμπλιν κύριος Αδάμ. 30-01-1983.
(Εκκλησία της Πολωνίας).

Εκοιμήθη στις 24 Ιουλίου 2016. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμισού κύριος Νικόλαος. 13-03-1983.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 13 Μαρτίου 2011. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπιέλσκ κύριος Ιερεμίας. 13-03-1983.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 17 Απριλίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γάζης κύριος Αθανάσιος. 11-04-1983.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη το 1996. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιχαλόβτσι κύριος Ιωάννης. 22-05-1983.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 2 Αυγούστου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κύριος Αμβρόσιος. 19-06-1983.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμιάθεως κύριος Τίτος. 17-07-1983.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 31 Ιουλίου 2000. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαβυλώνος κύριος Πέτρος. 15-08-1983.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2004. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσκονδίδης κύριος Ζωσίμιος. 15-10-1983.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κουταΐδος Γαενάτης κύριος Καλλίστρατος. 25-12-1983.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 20 Ιουνίου 2019. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.