Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1982

ΕΤΟΣ 1982

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Διοκλείας κύριος Κάλλιστος. 06-06-1982.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοραβικίου κύριος Σάββας. 20-06-1982.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου 1993. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουτσεάβας κύριος Ποιμήν. 24-06-1982.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 20 Μαΐου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκοπέλου κύριος Μεθόδιος. 18-07-1982.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δαφνουσίας κύριος Φίλιππος. 01-08-1982.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 29 Δεκεμβρίου 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγαράκ Τσάλκης κύριος Βαχτάνγκι. 02-08-1982.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σερπουχώβου κύριος Κλήμης. 08-08-1982.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κύριος Αθηναγόρας. 22-08-1982.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δημητρώβου κύριος Αλέξανδρος. 14-10-1982.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 7 Ιανουαρίου 2003. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγαθονικείας κύριος Ναούμ. 28-11-1982.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

   Εκοιμήθη στις 31 Μαρτίου 2005. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.