Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1982

ΕΤΟΣ 1982

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Σλαυονίας κυρός Αιμιλιανός. (+ 18-01-1982).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κυρός Παρθένιος. (+ 12-02-1982).
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Ηλείας κυρός Γερμανός. (+ 14-02-1982).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κυρός Μάρκος. (+ 11-03-1982).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρός Ευστάθιος. (+ 01-04-1982).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ κυρός Ιωάσαφ. (+ 02-04-1982).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Σικάγου και Μιννεαπόλεως κυρός Ιωάννης. (+ 11-04-1982).
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άλμα Άτα και Καζαχστάν κυρός Σεραφείμ. (+ 14-04-1982).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Τρεμπισώβου κυρός Μεθόδιος. (+ 06-05-1982).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νειλουπόλεως κυρός Χριστοφόρος. (+ 04-06-1982).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Καζάν και Μαρίισκ κυρός Σέργιος. (+ 16-06-1982).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τσηλκάνης κυρός Γεώργιος. (+ 22-06-1982).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βρότσλαβ και Στσέτσιν κυρός Αλέξιος. (+ 24-09-1982).
(Εκκλησία της Πολωνίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γάζης κυρός Στέφανος. (+ 19-11-1982).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαδίας κυρός Επιφάνιος. (+ 26-12-1982).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.