Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νειλουπόλεως κυρός Χριστοφόρος. (1899-1982).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Ο κατά κόσμον Ρουβήμ Σπάρτας γεννήθηκε το 1899. Στις 17 Δεκεμβρίου 1972 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Νειλουπόλεως, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως Ειρηνουπόλεως για την περιοχή της Ουγκάντας. Εκοιμήθη στην Ουγκάντα στις 4 Ιουνίου 1982.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.