Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1981

ΕΤΟΣ 1981

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λονδίνου κύριος Ανατόλιος. 31-15-1981.
(Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς).

Εκοιμήθη στις 28 Οκτωβρίου 1997. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.