Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1980

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολοκολάμσκ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

 2. Ο Δημητρώβου Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζαράισκ Ιώβ. 03-01-1975.

 2. Ο Σολνετσνογκόρσκ Ηλιανός. 25-11-1979.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Αλέξιος. 21-07-1956.
  Έδρα Καλλίνιν.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Γκόρκι.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Νίκων. 26-08-1962.
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Σμολένσκ.

 6. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Σεραπίων. 05-03-1972. (Εκλογή 24-04-1980, από Ιρκούτσκ).
  Έδρα Βλαδίμη.

 7. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Τούλα.

 2. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Βόλογδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Αντώνιος. 31-05-1964.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τιχβίν Μελίτων. 26-07-1970. (Προαγωγή 19-04-1980). 
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

 2. Ο Βιμπόργου Κύριλλος. 14-03-1976.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Μιχαήλ. 13-12-1953.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Κούρσκ.

 3. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Γλέμπ. 09-05-1976.
  Έδρα Ορέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Βορονέζ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Σεραφείμ. 18-10-1978.
  Έδρα Πένζα.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Άστραχαν.

Επίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Βλαδίμηρος. 30-12-1962. (Εκλογή 24-04-1980, από Βλαδίμης).
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 2. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Ιωάσαφ. 30-10-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

 3. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Ερμογένης. 25-12-1966. (+ 27-01-1980).
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Επίσκοπος

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 03-08-1975.
  Έδρα Σταυρούπολη.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Νικόλαος. 28-07-1971.
  Έδρα Πέρμη.

 3. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Πλάτων. 16-12-1973. (Εκλογή 08-08-1980, από π. Αργεντινής).
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Μεθόδιος.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

 3. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Νικόλαος. 31-10-1965.
  Έδρα Λβώβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Ιωσήφ. 04-08-1957.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 2. Ο Βολυνίας και Ροβνό Δαμιανός. 02-04-1961.
  Έδρα Λούτσκ.

 3. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λεόντιος. 14-01-1962.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Σάββας. 30-03-1969.
  Έδρα
  Μουκατσέβ.

 2. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Δαμασκηνός. 18-10-1972.
  Έδρα Πολτάβα.

 3. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Βαρλαάμ. 22-10-1972.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 4. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Βίννιτσα.

 5. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Σεβαστιανός. 16-10-1977.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 6. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιωάννης. 23-10-1977.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 7. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Λεόντιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 8. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αγαθάγγελος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 9. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Αντώνιος.
  Έδρα Σουμύ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ουμάν Μακάριος. 07-06-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Αλέξιος. 03-09-1961.
  Έδρα Ταλλίνη.

 3. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Φιλάρετος. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βαρθολομαίος. 26-05-1963.
  Έδρα Τασκένδη.

 2. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965.
  Έδρα Κισινιώφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Βικτωρίνος. 03-06-1973.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Σεραφείμ. 13-12-1975.
  Έδρα Άλμα Άτα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Πίνσκ Αθανάσιος. 31-08-1980.
  Βικάριος της Επισκοπής Μίνσκ.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Βασίλειος. 14-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Βερολίνο.

 3. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.
  Έδρα Χάγη.

 4. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 2. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 3. Ο Ντύσελντορφ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βερολίνου Μελχισεδέκ.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

 4. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

 5. Ο Χερσονήσου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μίνσκ Φιλάρετος.
  Έδρα Παρίσι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Ναού στο Τόκιο.

 2. Ο Σερπουχώβου Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Προϊστάμενος των Πατριαρχικών ενοριών Η.Π.Α. και Καναδά.

 3. Ο Ζβενιγκορόδου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρωσίας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Ιωάννης. 09-12-1941.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943.

 3. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945. (+ 27-05-1980).

 4. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 5. Ο π. Χερσονήσου Νικόλαος. 17-12-1953.

 6. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Σέργιος. 30-10-1955.

 7. Ο π. Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Γρηγόριος. 27-09-1956.

 8. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957.

 9. Ο π. Μπρούκλιν Δοσίθεος. 09-03-1959.

 10. Ο π. Ντύσελντορφ Αλέξιος. 01-11-1960. (+ 26-05-1980).

 11. Ο π. Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Κυπριανός. 06-08-1961.

 12. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Ιγνάτιος. 03-09-1961.

 13. Ο π. Σβερδλόβου και Κουργάν Κλήμης. 23-10-1966. (Παραίτηση 08-08-1980).

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967.
Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 2. Ο Ντητρόιτ Βαλεριανός. 27-04-1952.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 3. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Κυπριανός. 1961. (+ 14-12-1980).
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Επίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιτσμπούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 3. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 4. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Βόρις. 11-11-1978.
  Έδρα Σικάγο.

 5. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Μάρκος. 10-11-1979.
  Έδρα Βοστώνη.
  Σημείωση: Ο Βοστώνης Μάρκος διοικεί ταυτόχρονα και την Αλβανόφωνη Επισκοπή.

 6. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βασίλειος. 12-01-1980. (Εκλογή 01-11-1980, από Βασιγκτώνος).
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρούκλιν Πέτρος. 12-09-1968.
  Βοηθός της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

 2. Ο Μεξικού Ιωσήφ. 22-04-1972.
  Έδρα Μεξικό.

 3. Ο Γουάιλκς Μπέιρ Γερμανός. 10-02-1973.
  Βοηθός της Επισκοπής Φιλαδελφείας.

 4. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Σικάγου και Μιννεαπόλεως Ιωάννης. 28-02-1943.

 2. Ο π. Μπρούκλιν Νίκων. 24-02-1946.

 3. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947.

 4. Ο π. Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ειρηναίος. 07-06-1953.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.