Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1980

ΕΤΟΣ 1980

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μονάχου κύριος Μάρκος. 30-11-1980.
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.