Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1980

ΕΤΟΣ 1980

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βασιγκτώνος κύριος Βασίλειος. 12-01-1980.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Εκοιμήθη στις 17 Σεπτεμβρίου 1999. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιργοβιστίου κύριος Βασίλειος. 20-01-1980.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 29 Οκτωβρίου 1999. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χίνα κύριος Στέφανος. 17-02-1980.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 23 Δεκεμβρίου 2004. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κάρρα κύριος Παύλος. 24-02-1980.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

    Εκοιμήθη στις 3 Ιουνίου 2008. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κύριος Μελέτιος. 01-03-1980.
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 21 Ιουνίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γιόενσου κύριος Αλέξιος. 02-03-1980.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 22 Ιανουαρίου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κύριος Ιάκωβος. 02-03-1980.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

    Εκοιμήθη στις 4 Ιουνίου 2009. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζήλων κύριος Κάλλιστος. 13-04-1980.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη το 1991. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής κύριος Λάζαρος. 18-04-1980.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιρκούτσκ και Τσιτά κύριος Μεθόδιος. 27-04-1980.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κύριος Νεκτάριος. 03-08-1980.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πίνσκ κύριος Αθανάσιος. 31-08-1980.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη την 1 Μαΐου 2002. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριος Ευστάθιος. 31-08-1980.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεβερίνου κύριος Δαμασκηνός. 21-09-1980.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

    Εκοιμήθη στις 23 Απριλίου 2009. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παμφίλου κύριος Χρυσόστομος. 08-11-1980.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 9 Ιανουαρίου 2018. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θερμών κύριος Δημήτριος. 09-11-1980.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άρκα κύριος Κύριλλος. 12-11-1980.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 10 Απριλίου 2006. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ντέρμπορν Χάιτς κύριος Ναθαναήλ. 15-11-1980.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σμόλεν κύριος Νέστωρ. 06-12-1980.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη στις 14 Μαρτίου 2013. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Ιωσήφ. 07-12-1980.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων κύριος Ειρηναίος. 14-12-1980.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 20 Δεκεμβρίου 2009. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.