Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1978

ΕΤΟΣ 1978

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σάσκατουν κύριος Βασίλειος. 16-07-1978.
(Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς).

Εκοιμήθη στις 10 Ιανουαρίου 2005. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.