Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1977

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολοκολάμσκ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

 2. Ο Δημητρώβου Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Επίσκοπος

 1. Ο Ζαράισκ Ιώβ. 03-01-1975.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965. (Εκλογή 11-06-1977, από Τούλας).
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Φλαβιανός. 20-04-1958. (+ 03-03-1977).
  Έδρα Γκόρκι.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Νικόλαος. 10-09-1961. (Εκλογή 11-06-1977, από Καλούγας).
  Έδρα Γκόρκι.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Νίκων. 26-08-1962. (Εκλογή 11-06-1977, από Αρχαγγέλου. Προαγωγή 02-09-1977).
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Βλαδίμη.

 6. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Ερμογένης. 25-12-1966. (Προαγωγή 09-09-1977).
  Έδρα Καλλίνιν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Βικτωρίνος. 03-06-1973. (Εκλογή 11-06-1977, από Αλέξιν).
  Έδρα Τούλα.

 4. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.
  Έδρα Ιβάνοβο.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Μοστισλάβος. 04-03-1956.
  Έδρα Κυρόβ.

 2. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Δαμασκηνός. 18-10-1972.
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Νικόδημος. 10-07-1960.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βιμπόργου Κύριλλος. 14-03-1976. (Προαγωγή 02-09-1977).
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

 2. Ο Τιχβίν Μελίτων. 26-07-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Μιχαήλ. 13-12-1953.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Χρυσόστομος. 23-04-1972. (Προαγωγή 02-09-1977).
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Βορονέζ.

 2. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Γλέμπ. 09-05-1976.
  Έδρα Ορέλ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965. (Προαγωγή 02-09-1977).
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Μιχαήλ. 06-11-1966. (Προαγωγή 02-09-1977).
  Έδρα Άστραχαν.

Επίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Αλέξιος. 21-07-1956.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 2. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Ιωάσαφ. 30-10-1966. (Προαγωγή 08-09-1977).
  Έδρα Ροστώβ.

Επίσκοπος

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 03-08-1975.
  Έδρα Σταυρούπολη.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Κλήμης. 23-10-1966. (Προαγωγή 09-09-1977).
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 3. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Νικόλαος. 28-07-1971.
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοπος

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Γεδεών. 22-10-1967. (Προαγωγή 09-09-1977).
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Σεραπίων. 05-03-1972.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Σεραπίων.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

 3. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Νικόλαος. 31-10-1965.
  Έδρα Λβώβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Ιωσήφ. 04-08-1957.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 2. Ο Βολυνίας και Ροβνό Δαμιανός. 02-04-1961.
  Έδρα Λούτσκ.

 3. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λεόντιος. 14-01-1962.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Σάββας. 30-03-1969. (Εκλογή 01-03-1977, από Τσερνοβικίου).
  Έδρα
  Μουκατσέβ.

 3. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Βαρλαάμ. 22-10-1972. (Εκλογή 18-03-1977, από Περεγιασλάβας Χμιελνικίου).
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 4. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Βίννιτσα.

 5. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Σεβαστιανός. 16-10-1977.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 6. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ιωάννης. 23-10-1977.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 7. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Λεόντιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 8. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αγαθάγγελος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 9. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Αντώνιος.
  Έδρα Σουμύ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουμάν Μακάριος. 07-06-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Αλέξιος. 03-09-1961.
  Έδρα Ταλλίνη.

 2. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Αντώνιος. 31-05-1964.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βαρθολομαίος. 26-05-1963.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965.
  Έδρα Κισινιώφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Σεραφείμ. 13-12-1975.
  Έδρα Άλμα Άτα.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Φιλάρετος. 24-10-1965.
  Έδρα Βερολίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Βασίλειος. 14-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Ντύσελντορφ Αλέξιος. 01-11-1960.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

 3. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

 4. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973. (Προαγωγή 06-10-1977).
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

Επίσκοποι

 1. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.
  Έδρα Χάγη.

 2. Ο Χερσονήσου Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 4. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Ναού στο Τόκιο.

 2. Ο Ζβενιγκορόδου Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρωσίας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας.

 3. Ο Σερπουχώβου Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Προϊστάμενος ων Πατριαρχικών ενοριών Η.Π.Α. και Καναδά.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Ιωάννης. 09-12-1941.

 2. Ο π. Ιβανόβου και Κίνεσμα Ιώβ. 24-07-1942. (Παραίτηση 06-10-1977. + 04-12-1977).

 3. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943.

 4. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945.

 5. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 6. Ο π. Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παλλάδιος. 30-03-1947. (Παραίτηση 06-10-1977).

 7. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ερμογένης. 01-03-1953.

 8. Ο π. Χερσονήσου Νικόλαος. 17-12-1953.

 9. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Σέργιος. 30-10-1955.

 10. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Δονάτος. 14-06-1956.

 11. Ο π. Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Γρηγόριος. 27-09-1956. (Παραίτηση 01-03-1977).

 12. Ο π. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Παύλος. 07-07-1957.

 13. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957.

 14. Ο π. Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αλύπιος. 15-06-1958. (+ 30-05-1977).

 15. Ο π. Μπρούκλιν Δοσίθεος. 09-03-1959.

 16. Ο π. Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Κυπριανός. 06-08-1961.

 17. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Ιγνάτιος. 03-09-1961.

 18. Ο π. Κρουτίτσης και Κολόμνας Σεραφείμ. 08-07-1962. (Παραίτηση 11-06-1977).

 19. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Μπογκολέπ. 09-11-1963. (Παραίτηση 06-10-1977).

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Θεοδόσιος. 06-05-1967. (Εκλογή 25-10-1977, από Πιτσμπούργου).
Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Μιννεαπόλεως Ιωάννης. 28-02-1943.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 3. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 4. Ο Ντητρόιτ Βαλεριανός. 27-04-1952.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 5. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Κυπριανός. 1961.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Επίσκοποι

 1. Ο Τολέδου Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Τολέδο (Βουλγαρόφωνη Επισκοπή).

 2. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Βοστώνη.

 3. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 4. Ο Βοστώνης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Χάρτφορδ Δημήτριος.
  Έδρα Βοστώνη. (Αλβανόφωνη Επισκοπή).

 5. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τολέδου Κύριλλος.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπρούκλιν Νίκων. 24-02-1946.
  Βοηθός της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Έδμοντον Ιωάσαφ. 07-04-1968.
  Βοηθός της Επισκοπής Μοντρεάλης.

 2. Ο Μεξικού Ιωσήφ. 22-04-1972.
  Έδρα Μεξικό.

 3. Ο Γουάιλκς Μπέιρ Γερμανός. 10-02-1973.
  Βοηθός της Επισκοπής Φιλαδελφείας.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ειρηναίος. 07-06-1953. (Παραίτηση 25-10-1977).

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.