Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1977

ΕΤΟΣ 1975

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κύριος Πέτρος. 05-11-1977.
(Ελεύθερη Σερβική Εκκλησία).

Εκοιμήθη στις 4 Οκτωβρίου 1988. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.