Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1977

Κοιμηθέντες κατά το 1977

Χειροτονηθέντες κατά το 1977

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 09/01/1977: Χειροτονία Μαρεώτιδος Αμβροσίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 2. 28/01/1977: Κοίμηση π. Λευκάδος Δωροθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 3. 06/02/1977: Χειροτονία Ελευσίνος Ιεροθέου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 4. 17/02/1977: Κοίμηση Αγαθονικείας Ορέστου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 5. 20/02/1977: Κοίμηση Τιμοκίου Μεθοδίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 6. 01/03/1977: Παραίτηση Δέρκων Ιακώβου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 7. 01/03/1977: Παραίτηση Μουκατσέβου Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 01/03/1977: Εκλογή Μουκατσέβου Σάββα (από Τσερνοβικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 03/03/1977: Κοίμηση Γκόρκι Φλαβιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 10. 12/03/1977: Χειροτονία Τελμησού Χριστοφόρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 11. 15/03/1977: Εκλογή Δέρκων Κωνσταντίνου (από Πριγκηποννήσων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 18/03/1977: Εκλογή Τσερνοβικίου Βαρλαάμ (από Περεγιασλάβας Χμιελνικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 19/03/1977: Χειροτονία Μιλητουπόλεως Τιμοθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 14. 20/03/1977: Χειροτονία Δέρβης Ιεζεκιήλ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 15. 22/03/1977: Εκλογή Πριγκηποννήσων Αγαπίου (από Σωζοπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 16. 26/03/1977: Κοίμηση Ρουμανίας Ιουστινιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 17. 17/04/1977: Χειροτονία Χριστουπόλεως Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 18. 21/05/1977: Εκλογή Σουμαδίας Σάββα (από Ανατολικής Αμερικής). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 19. 22/05/1977: Χειροτονία Σεβαστείας Θεοκλήτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 20. 30/05/1977: Κοίμηση π. Βιννίτσης Αλυπίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 21. 08/06/1977: Κοίμηση π. Δημητριάδος Δαμασκηνού. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 22. 04/06/1977: Προαγωγή Επισκόπου Τσηλκάνης Γαΐου sε Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 23. 11/06/1977: Εκλογή Γκόρκι Νικολάου (από Καλούγας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 11/06/1977: Εκλογή Καλούγας Νίκωνος (από Αρχαγγέλου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 25. 11/06/1977: Παραίτηση Κρουτίτσης Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 26. 11/06/1977: Εκλογή Κρουτίτσης Ιουβεναλίου (από Τούλας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 27. 11/06/1977: Εκλογή Τούλας Βικτωρίνου (από Αλέξιν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 28. 12/06/1977: Εκλογή Ρουμανίας Ιουστίνου (από Μολδαβίας). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 29. 19/06/1977: Χειροτονία Αρχαγγέλου Ισιδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 25/06/1977: Χειροτονία Χουνεδορεάνου Γερασίμου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 31. 27/06/1977: Προαγωγή Επισκόπου Μελιτηνής Ιωακείμ σε εν ενεργεία Μητροπολίτη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 32. 10/07/1977: Χειροτονία Τιμοκίου Αγαπίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 33. 31/07/1977: Χειροτονία Λεπαβίνας Ιωάννου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 34. 03/08/1977: Κοίμηση Κύπρου Μακαρίου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 35. 06/08/1977: Κοίμηση Πειραιώς Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 36. 15/08/1977: Κοίμηση Σβορνικίου Λογγίνου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 37. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Σαρατώβου Ποιμένος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 38. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Βιμπόργου Κυρίλλου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Καλούγας Νίκωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 40. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Αστραχανίου Μιχαήλ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 41. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Κούρσκ Χρυσοστόμου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 42. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Ροστόβου Ιωάσαφ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Νέας Σιβηρίας Γεδεών σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 44. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Σβερδλόβου Κλήμη σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 45. 02/09/1977: Προαγωγή Επισκόπου Καλλίνιν Ερμογένους σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 04/09/1977: Χειροτονία Ζακύνθου Παντελεήμονος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 47. 25/09/1977: Εκλογή Μολδαβίας Θεοκτίστου (από Ολτενίας). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 48. 06/10/1977: Παραίτηση Ιβανόβου Ιώβ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 49. 06/10/1977: Παραίτηση Ζιτόμιρ Παλλαδίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 06/10/1977: Παραίτηση Κυροβογκράδ Μπογκολέπ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 51. 06/10/1977: Προαγωγή Επισκόπου Αργεντινής Πλάτωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 52. 11/10/1977: Κοίμηση Βηρυτού Ηλία. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 53. 16/10/1977: Χειροτονία Κυροβογκράδ Σεβαστιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 54. 18/10/1977: Χειροτονία Ιβανόβου Αμβροσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 55. 23/10/1977: Χειροτονία Ζιτόμιρ Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 25/10/1977: Παραίτηση Νέας Υόρκης Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 57. 25/10/1977: Εκλογή Νέας Υόρκης Θεοδοσίου (από Πιτσμπούργου). [Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια].

 58. 09/11/1977: Κοίμηση Γεωργίας Δαυΐδ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 59. 13/11/1977: Εκλογή Κύπρου Χρυσοστόμου (από Πάφου). [Εκκλησία της Κύπρου].

 60. 15/11/1977: Εκλογή Σηλυβρίας Αιμιλιανού (από Καλαβρίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 61. 15/11/1977: Εκλογή Ηλιουπόλεως Αποστόλου (από Ευμενείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 62. 15/11/1977: Εκλογή Τυρολόης Παντελεήμονος (από Τυάνων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 63. 28/11/1977: Κοίμηση Αίνου Αποστόλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 64. 04/12/1977: Κοίμηση π. Ιβανόβου Ιώβ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 65. 11/12/1977: Χειροτονία Ευμενείας Μαξίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 66. 21/12/1977: Κοίμηση Ροδοστόλου Τιμοθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 67. 23/12/1977: Εκλογή Γεωργίας Ηλία (από Σουχούμης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 68. 1977: Κοίμηση Σελευκείας Σεργίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.