Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1976

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολοκολάμσκ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

 2. Ο Δημητρώβου Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Επίσκοπος

 1. Ο Ζαράισκ Ιώβ. 03-01-1975.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Σεραφείμ. 08-07-1962.
  Έδρα Μόσχα.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Τούλα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Ιώβ. 24-07-1942.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Φλαβιανός. 20-04-1958.
  Έδρα Γκόρκι.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Νικόλαος. 10-09-1961.
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Βλαδίμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Ερμογένης. 25-12-1966.
  Έδρα Καλλίνιν.

 3. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αλέξιν Βικτωρίνος. 03-06-1973.
  Βικάριος της Επισκοπής Τούλας.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Μοστισλάβος. 04-03-1956.
  Έδρα Κυρόβ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Νίκων. 26-08-1962.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Δαμασκηνός. 18-10-1972.
  Έδρα Βόλογδα.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Νικόδημος. 10-07-1960.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

 2. Ο Τιχβίν Μελίτων. 26-07-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

 3. Ο Βιμπόργου Κύριλλος. 14-03-1976.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Παλλάδιος. 14-12-1930. (+ 23-04-1976).
  Έδρα Ορέλ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Μιχαήλ. 13-12-1953.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965. (Προαγωγή 09-09-1976).
  Έδρα Πένζα.

Επίσκοποι

 1. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Κούρσκ.

 2. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Βορονέζ.

 3. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Γλέμπ. 09-05-1976.
  Έδρα Ορέλ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βενιαμίν. 15-07-1941. (+ 14-10-1976).
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965. (Προαγωγή 09-09-1976).
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Άστραχαν.

 3. Ο Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.
  Έδρα Καζάν.

 4. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Αλέξιος. 21-07-1956.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Επίσκοπος

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Ιωάσαφ. 30-10-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

 2. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 03-08-1975.
  Έδρα Σταυρούπολη.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Νικόλαος. 28-07-1971.
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Κλήμης. 23-10-1966.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 2. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Όμσκ και Τιούμεν Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Σεραπίων. 05-03-1972.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Σεραπίων.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Οδησσός.
  Σημείωση: Στις 07-10-1976 η Επισκοπή Χερσώνος και Οδησσού μετωνομάστηκε σε "Οδησσού και Χερσώνος".

 2. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

 3. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Νικόλαος. 31-10-1965.
  Έδρα Λβώβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παλλάδιος. 30-03-1947.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 2. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Γρηγόριος. 27-09-1956.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 3. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Ιωσήφ. 04-08-1957.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 4. Ο Βολυνίας και Ροβνό Δαμιανός. 02-04-1961.
  Έδρα Λούτσκ.

 5. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 6. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λεόντιος. 14-01-1962.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 7. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Μπογκολέπ. 09-11-1963.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 8. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Σάββας. 30-03-1969.
  Έδρα
  Τσέρνοβιτς.

 3. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Βίννιτσα.

 4. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Λεόντιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 5. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αγαθάγγελος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 6. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Αντώνιος.
  Έδρα Σουμύ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Βαρλαάμ. 22-10-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Αλέξιος. 03-09-1961.
  Έδρα Ταλλίνη.

 2. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Αντώνιος. 31-05-1964.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βαρθολομαίος. 26-05-1963.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965.
  Έδρα Κισινιώφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Σεραφείμ. 13-12-1975.
  Έδρα Άλμα Άτα.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Φιλάρετος. 24-10-1965.
  Έδρα Βερολίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Βασίλειος. 14-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Ντύσελντορφ Αλέξιος. 01-11-1960.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

 3. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966.
  Έδρα Βιέννη.

Επίσκοποι

 1. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.
  Έδρα Χάγη.

 2. Ο Χερσονήσου Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 4. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 5. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Ναού στο Τόκιο.

 2. Ο Ουμάν Μακάριος. 07-06-1970.
  Πατριαρχικός Αντιπρόσωπος στο Π.Σ.Ε.

 3. Ο Ζβενιγκορόδου Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρωσίας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας.

 4. Ο Σερπουχώβου Ειρηναίος. 27-07-1975. (Εκλογή 19-07-1976, από Ουφάς).
  Προϊστάμενος των Πατριαρχικών ενοριών Η.Π.Α. και Καναδά.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Ιωάννης. 09-12-1941.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943.

 3. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945.

 4. Ο π. Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Βενέδικτος. 30-01-1946. (+ 30-04-1976).

 5. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 6. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ερμογένης. 01-03-1953.

 7. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Μιχαήλ. 04-12-1953. (+ 21-10-1976).

 8. Ο π. Χερσονήσου Νικόλαος. 17-12-1953.

 9. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Σέργιος. 30-10-1955.

 10. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Δονάτος. 14-06-1956.

 11. Ο π. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Παύλος. 07-07-1957.

 12. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957.

 13. Ο π. Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αλύπιος. 15-06-1958.

 14. Ο π. Μπρούκλιν Δοσίθεος. 09-03-1959.

 15. Ο π. Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Κυπριανός. 06-08-1961.

 16. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Ιγνάτιος. 03-09-1961.

 17. Ο π. Ρότερδαμ Διονύσιος. 20-03-1966. (+ 23-02-1976).

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ειρηναίος. 07-06-1953.
Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Μιννεαπόλεως Ιωάννης. 28-02-1943.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.

 3. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 4. Ο Ντητρόιτ Βαλεριανός. 27-04-1952.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 5. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Κυπριανός. 1961.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Επίσκοποι

 1. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Θεοδόσιος. 06-05-1967.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 2. Ο Τολέδου Κύριλλος. 09-08-1964.
  Έδρα Τολέδο (Βουλγαρόφωνος Επισκοπή).
  Σημείωση: Η Βουλγαρόφωνη αυτή Επισκοπή υπήχθη στην Μετροπόλια από την Υπερόριο Ρωσική Εκκλησία στις 20-12-1976.

 3. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Βοστώνη.

 4. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

 5. Ο Βοστώνης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Χάρτφορδ Δημήτριος.
  Έδρα Βοστώνη. (Αλβανόφωνη Επισκοπή).

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπρούκλιν Νίκων. 24-02-1946.
  Βοηθός της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Έδμοντον Ιωάσαφ. 07-04-1968.
  Βοηθός της Επισκοπής Μοντρεάλης.

 2. Ο Μεξικού Ιωσήφ. 22-04-1972.
  Έδρα Μεξικό.

 3. Ο Γουάιλκς Μπέιρ Γερμανός. 10-02-1973.
  Βοηθός της Επισκοπής Φιλαδελφείας.

Σχολάζων Αρχιερεύς

 1. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.