Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1976

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Σουτσεάβας.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

δ) Μητρόπολη Ολτενίας.

ε) Μητρόπολη Βανάτου.

στ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

ζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας και Πατριάρχης πάσης Ρουμανίας κ. Ιουστινιανός. 12-08-1945.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τόμιδος και Κάτω Δουνάβεως Άνθιμος. 23-01-1944.
  Έδρα Γαλάτσι.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπουζαίου Άνθιμος. 09-12-1943.
  Έδρα Μπουζαίου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πλοεστίου Αντώνιος. 27-12-1970.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 2. Ο Ιαλομίτας Ρωμανός. 15-08-1973.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

 3. Ο Τομιτάνου Επιφάνιος. 09-11-1975.
  Βικάριος της Ι.Α. Τόμιδος.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Σουτσεάβας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Σουτσεάβας Ιουστίνος. 15-03-1956.
  Έδρα Ιάσιο.

Επίσκοπος

 1. Ο Ρωμανού και Χουσίων Παρθένιος. 25-09-1937.
  Έδρα Ρώμαν.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρλαδεάνου Ευθύμιος. 30-01-1972.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ρωμανού.

 2. Ο Βοτοσιανίων Αδριανός. 27-01-1974.
  Βικάριος της Ι.Α. Ιασίου.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Νικόλαος. 08-06-1967.
  Έδρα Σιμπίου.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου Θεόφιλος. 21-08-1949.
  Έδρα Κλούζ Ναπόκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Οραδίας Βασίλειος. 27-12-1970.
  Έδρα Οράντεα.

 2. Ο Άλβας Ιούλιας Αιμιλιανός. 12-09-1973.
  Έδρα Άλβα Ιούλια.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μαραμούρες Ιουστινιανός. 09-09-1973.
  Βικάριος της Ι.Α. Βάδου.

δ) Μητρόπολη Ολτενίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης και Μητροπολίτης Ολτενίας Θεόκτιστος. 05-03-1950.
  Έδρα Κραϊόβα.

Επίσκοπος

 1. Ο Ριμνίκου και Άρτζες Ιωσήφ. 19-12-1943.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σεβερίνου Νέστωρ. 27-12-1970.
  Βικάριος της Ι.Α. Κραϊόβης.

 2. Ο Πιτεστίου Γεράσιμος. 27-12-1970.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριμνίκου.

ε) Μητρόπολη Βανάτου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Καρανσεμπές και Μητροπολίτης Βανάτου Νικόλαος. 15-01-1961.
  Έδρα Τιμισοάρα.

Επίσκοποι

 1. Ο Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου Βησσαρίων. 09-09-1962.
  Έδρα Αράντ.

 2. Ο Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αράδου Βησσαρίων.
  Έδρα Γκιούλα Ουγγαρίας.

 3. Ο Βαρσέτου (χηρεύει).
  Έδρα Βέρσατς Σερβίας.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Λουγκοζάνου Τιμόθεος. 08-02-1976.
  Βικάριος της Ι.Α. Τιμισοάρας.

στ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Επίσκοπος

 1. Ο Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Φαγκαρασάνου Λουκιανός.
  Έδρα Παρίσι.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Φαγκαρασάνου Λουκιανός. 22-12-1974.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κεντρώας και Δυτικής Ευρώπης.

Αυτόνομη Επισκοπή Δυτικού Τύπου Γαλλίας

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγίου Διονυσίου Γερμανός. 11-06-1972.
Έδρα Παρίσι.

Αυτόνομη Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Βικτωρίνος. 07-08-1966.
Έδρα Ντητρόιτ.

ζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πλοεστίου Παύλος. 31-08-1947.

 2. Ο π. Οραδίας Βαλεριανός. 13-11-1951.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.