Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1976

ΕΤΟΣ 1976

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Συρακουσών και Τριάδος κυρός Αβέρκιος. (+ 13-04-1976).
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Σύδνεϋ, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κυρός Σάββας. (+ 17-04-1976).
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Φλώριδας κυρός Νίκων. (+ 17-09-1976).
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ρίτσμονδ και Βρετανίας κυρός Νικόδημος. (+ 17-10-1976).
(Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εν Υπερορία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.