Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1976

ΕΤΟΣ 1976

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης κύριος Βασίλειος. 01-02-1976.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λουγκοζάνου κύριος Τιμόθεος. 08-02-1976.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Γαρδικίου κύριος Χρυσόστομος. 22-02-1976.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 7 Νοεμβρίου 2019. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιμπόργου κύριος Κύριλλος. 14-03-1976.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ορέλ και Μπριάνσκ κύριος Γλέμπ. 09-05-1976.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 25 Ιουλίου 1987. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλαβέρδης κύριος Γρηγόριος. 22-05-1976.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη τον Φεβρουάριο του 1991. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουφάς και Στερλιταμακίου κύριος Βαλεντίνος. 25-07-1976.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αυλώνος κύριος Παντελεήμων. 14-08-1976.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 30 Ιανουαρίου 1985. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κύριος Σέργιος. 15-08-1976.
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 10 Ιουλίου 2014. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεοχωρίου κύριος Σπυρίδων. 15-08-1976.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 20 Ιανουαρίου 2015. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δωδώνης κύριος Χρυσόστομος. 16-08-1976.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταλαντίου κύριος Αμβρόσιος. 17-08-1976.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Διαυλείας κύριος Αλέξιος. 22-08-1976.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 7 Δεκεμβρίου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κύριος Κορνήλιος. 06-11-1976.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κύριος Παλλάδιος. 08-11-1976.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 3 Αυγούστου 2010. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας κύριος Βαρνάβας. 30-11-1976.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη την 1 Ιουνίου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικοπόλεως κύριος Χρυσόστομος. 12-12-1976.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2004. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρσινόης κύριος Στέφανος. 13-12-1976.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 26 Μαρτίου 1994. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.