Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1976

ΕΤΟΣ 1976

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Ρότερδαμ κυρός Διονύσιος. (+ 23-02-1976).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ορέλ και Μπριάνσκ κυρός Παλλάδιος. (+ 23-04-1976).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς κυρός Βενέδικτος. (+ 30-04-1976).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Καναδά κυρός Ανατόλιος. (+ 26-06-1976).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κυρός Βαρθολομαίος. (+ 08-09-1976).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας κυρός Βενιαμίν. (+ 14-10-1976).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Καζάν και Μαρίισκ κυρός Μιχαήλ. (+ 21-10-1976).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Σουμαδίας κυρός Βαλεριανός. (+ 26-10-1976).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας κυρός Χρυσόστομος. (+ 27-11-1976).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Χριστουπόλεως κυρός Ιάκωβος. (+ 17-12-1976).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Εδέσσης κυρός Αλέξανδρος. (+ 1976).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.