Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Εδέσσης κυρός Αλέξανδρος. (;-1976).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Ο Αλέξανδρος Ασάφ χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Εδέσσης τον Νοέμβριο του 1956. Εκοιμήθη το 1976.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.