Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1975

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Ποιμήν. 17-11-1957.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βολοκολάμσκ Πιτιρίμ. 23-05-1963.

 2. Ο Δημητρώβου Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωάννης. 28-12-1958.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Σεραφείμ. 08-07-1962.
  Έδρα Μόσχα.

 3. Ο Τούλας και Μπελιώβου Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Τούλα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Ιώβ. 24-07-1942.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Φλαβιανός. 20-04-1958.
  Έδρα Γκόρκι.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Κασσιανός. 26-03-1961.
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Νικόλαος. 10-09-1961. (Εκλογή 17-04-1975, από Βλαδίμης).
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Βλαδίμηρος. 30-12-1962. (Εκλογή 17-04-1975, από Ιρκούτσκ).
  Έδρα Βλαδίμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Ερμογένης. 25-12-1966.
  Έδρα Καλλίνιν.

 3. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Σίμων. 14-10-1972.
  Έδρα Ριαζάν.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αλέξιν Βικτωρίνος. 03-06-1973. (Εκλογή 13-03-1975, από Βιέννης).
  Βικάριος της Επισκοπής Τούλας.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Μοστισλάβος. 04-03-1956.
  Έδρα Κυρόβ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Νίκων. 26-08-1962.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Δαμασκηνός. 18-10-1972.
  Έδρα Βόλογδα.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Λένινγκραδ και Νοβγορόδου Νικόδημος. 10-07-1960.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λαδόγκας Μάρκος. 02-02-1969.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

 2. Ο Τιχβίν Μελίτων. 26-07-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Παλλάδιος. 14-12-1930.
  Έδρα Ορέλ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Μιχαήλ. 13-12-1953.
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Πλάτων. 18-07-1970. (+ 27-10-1975).
  Έδρα Βορονέζ.

 3. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Κούρσκ.

 4. Ο Βορονέζ και Λίπετσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.
  Έδρα Βορονέζ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βενιαμίν. 15-07-1941.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Βολγογκράδ Ποιμήν. 10-01-1965.
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ιωάννης. 12-12-1965.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Μιχαήλ. 06-11-1966.
  Έδρα Άστραχαν.

 4. Ο Καζάν και Μαρίισκ Παντελεήμων. 19-08-1975.
  Έδρα Καζάν.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Καζάν διετέλεσε ο Πένζας Μελχισεδέκ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Αλέξιος. 21-07-1956.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Ιωνάς. 05-07-1964. (+ 01-07-1975).
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Ιωάσαφ. 30-10-1966.
  Έδρα Ροστώβ.

 3. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 03-08-1975.
  Έδρα Σταυρούπολη.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Λεόντιος. 10-08-1956.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Θεοδόσιος. 22-06-1958. (+ 03-05-1975).
  Έδρα Ουφά.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Ουφάς και Στερλιταμακίου ανέλαβε ο Κουϊμπισέβου Ιωάννης.

 3. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Νικόλαος. 28-07-1971.
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Κλήμης. 23-10-1966.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 2. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Γεδεών. 22-10-1967.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Όμσκ και Τιούμεν Μάξιμος. 26-03-1972.
  Έδρα Όμσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Σεραπίων. 05-03-1972. (Εκλογή 17-04-1975, από Ποδόλσκ).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Σεραπίων.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Χερσώνος και Οδησσού Σέργιος. 13-03-1960.
  Έδρα Χερσώνα.

 2. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 04-02-1962.
  Έδρα Κίεβο.

 3. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Νικόλαος. 31-10-1965.
  Έδρα Λβώβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Παλλάδιος. 30-03-1947.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 2. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Γρηγόριος. 27-09-1956.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 3. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Ιωσήφ. 04-08-1957.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 4. Ο Βολυνίας και Ροβνό Δαμιανός. 02-04-1961.
  Έδρα Λούτσκ.

 5. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 6. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λεόντιος. 14-01-1962.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 7. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Μπογκολέπ. 09-11-1963.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 8. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 12-02-1965.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Θεοδόσιος. 04-06-1967.
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Σάββας. 30-03-1969.
  Έδρα
  Τσέρνοβιτς.

 3. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Βίννιτσα.

 4. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Συμφεροπόλεως Λεόντιος.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 5. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιννίτσης Αγαθάγγελος.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 6. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Αντώνιος.
  Έδρα Σουμύ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ουμάν Μακάριος. 07-06-1970.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Βαρλαάμ. 22-10-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Ιωσήφ. 27-11-1932. (+ 04-09-1975).
  Έδρα Άλμα Άτα.

 2. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Αλέξιος. 03-09-1961.
  Έδρα Ταλλίνη.

 3. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Αντώνιος. 31-05-1964. (Προαγωγή 08-09-1975).
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ρίγας και Λατβίας Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Ρίγα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βαρθολομαίος. 26-05-1963.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Ιωνάθαν. 28-11-1965.
  Έδρα Κισινιώφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Σεραφείμ. 13-12-1975.
  Έδρα Άλμα Άτα.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Θεοδόσιος. 02-11-1969.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σούροζ Αντώνιος. 30-11-1957.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Φιλάρετος. 24-10-1965. (Προαγωγή 15-04-1975).
  Έδρα Βερολίνο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Βασίλειος. 14-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Ντύσελντορφ Αλέξιος. 01-11-1960.
  Έδρα Ντύσελντορφ.

 3. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ειρηναίος. 30-01-1966. (Εκλογή 13-03-1975, από Βάδης).
  Έδρα Βιέννη.

Επίσκοποι

 1. Ο Χάγης και Ολλανδίας Ιάκωβος. 19-09-1965.
  Έδρα Χάγη.

 2. Ο Χερσονήσου Πέτρος. 12-09-1968.
  Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Ζυρίχης Σεραφείμ. 19-12-1971.
  Έδρα Ζυρίχη.

 4. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 5. Ο Βάδης και Βαυαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ειρηναίος.
  Έδρα Μόναχο.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Νικόλαος. 10-12-1967.
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Ναού στο Τόκιο.

 2. Ο Ζβενιγκορόδου Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρωσίας στο Πατριαρχείο Αντιοχείας.

 3. Ο Ζαράισκ Ιώβ. 03-01-1975.
  Προϊστάμενος των Πατριαρχικών ενοριών Η.Π.Α. και Καναδά.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Ιωάννης. 09-12-1941.

 2. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943.

 3. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945.

 4. Ο π. Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Βαρλαάμ. 13-05-1945. (+ 09-05-1975).

 5. Ο π. Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Βενέδικτος. 30-01-1946.

 6. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 7. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ερμογένης. 01-03-1953.

 8. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Μιχαήλ. 04-12-1953. (Παραίτηση 25-07-1975).

 9. Ο π. Χερσονήσου Νικόλαος. 17-12-1953.

 10. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Σέργιος. 30-10-1955.

 11. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Δονάτος. 14-06-1956. (Παραίτηση 17-04-1975).

 12. Ο π. Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Παύλος. 07-07-1957.

 13. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Πολύκαρπος. 19-07-1957.

 14. Ο π. Βιννίτσης και Βρατσλάβας Αλύπιος. 15-06-1958. (Παραίτηση 11-11-1975).

 15. Ο π. Μπρούκλιν Δοσίθεος. 09-03-1959.

 16. Ο π. Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Κυπριανός. 06-08-1961.

 17. Ο π. Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Ιγνάτιος. 03-09-1961.

 18. Ο π. Ρότερδαμ Διονύσιος. 20-03-1966.

ιστ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Υόρκης και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ειρηναίος. 07-06-1953.
Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Μιννεαπόλεως Ιωάννης. 28-02-1943.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Ιωάννης. 11-05-1947. (από π. Αγίου Φραγκίσκου).
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Αγίου Φραγκίσκου διετέλεσε ο Γουάιλκς Μπέιρ Γερμανός.

 3. Ο Μοντρεάλης και Καναδά Σίλβεστρος. 27-04-1952.
  Έδρα Μόντρεαλ.

 4. Ο Ντητρόιτ Βαλεριανός. 27-04-1952.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 5. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Κυπριανός. 1961.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

Επίσκοποι

 1. Ο Βοστώνης Στέφανος. 20-03-1965. (+ 30-04-1975).
  Έδρα Βοστώνη. (Αλβανόφωνη Επισκοπή).
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Αλβανοφώνου Επισκοπής ανέλαβε ο Χάρτφορδ Δημήτριος.

 2. Ο Πιτσμπούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Θεοδόσιος. 06-05-1967.
  Έδρα Πίτσμπουργκ.

 3. Ο Χάρτφορδ και Νέας Αγγλίας Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Βοστώνη.

 4. Ο Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.
  Έδρα Σίτκα.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπρούκλιν Νίκων. 24-02-1946.
  Βοηθός της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Έδμοντον Ιωάσαφ. 07-04-1968.
  Βοηθός της Επισκοπής Μοντρεάλης.

 2. Ο Μεξικού Ιωσήφ. 22-04-1972.
  Έδρα Μεξικό.

 3. Ο Γουάιλκς Μπέιρ Γερμανός. 10-02-1973.
  Βοηθός της Επισκοπής Φιλαδελφείας.

Σχολάζων Αρχιερεύς

 1. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βλαδίμηρος. 14-10-1962. (Παραίτηση Ιούλιος 1975).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.