Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1975

ΕΤΟΣ 1975

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σάσκατουν κύριος Νικόλαος. 21-12-1975.
(Ουκρανική Εκκλησία της Διασποράς).

Εκοιμήθη στις 30 Μαρτίου 1981. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.