Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1974

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητροπολίτες εν Τουρκία.

β) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες εν τιμητική ενεργεία.

γ) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

δ) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

ε) Μητροπολίτες Δωδεκανήσου.

στ) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

ζ) Μητροπολίτες Νέων Χωρών.

η) Αρχιεπίσκοποι στη διασπορά.

θ) Μητροπολίτες στη διασπορά.

ι) Ξενόφωνες δικαιοδοσίες.

ια) Αυτόνομος Εκκλησία της Γεωργίας.

ιβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Φινλανδίας.

ιδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησίας της Λατβίας.

ιστ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος. 09-08-1964.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Μητροπολίτες των εν Τουρκία Μητροπόλεων (κατά τα πρεσβεία χειροτονίας).

 1. Ο Δέρκων Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 04-04-1926.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 2. Ο Πριγκηποννήσων Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Προποντίδος. 01-01-1928. (+ 21-03-1974).
  Έδρα Πρίγκηπος (Buyukada).

 3. Ο Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Ελενοπόντου. 10-10-1943.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 4. Ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού 07-05-1944.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 5. Ο Πισιδίας Ιεζεκιήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 17-09-1950. (Εκλογή 05-08-1974, από Αυστραλίας).
  Έδρα Σπάρτη (Isparta). Διαμένει εμπερίστατος στην Αθήνα.

 6. Ο Χαλκηδόνος Μελίτων, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 30-11-1950.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 7. Ο Ροδοπόλεως Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος Λαζικής. 28-01-1951.
  Έδρα Δικαιόσημο (Cevizlik). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 8. Ο Ανέων Πολύευκτος, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας. 03-11-1955. (Εκλογή 30-04-1974, από Σουηδίας).
  Έδρα Σώκια (Soke). Διαμένει εμπερίστατος στην Αθήνα.

 9. Ο Ίμβρου και Τενέδου Φώτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 28-06-1959.
  Έδρα Ίμβρος (Imroz Adasi).

 10. Ο Κολωνείας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος ’νω Πόντου. 09-04-1967.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 11. Ο Πριγκηποννήσων Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Προποντίδος. 16-01-1972. (Εκλογή 26-03-1974, από Απολλωνιάδος).
  Έδρα Πρίγκηπος (Buyukada).

 12. Ο Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος, υπέρτιμος και έξαρχος Λυδίας. 25-12-1973.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 13. Ο Καισαρείας υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής (χηρεύει).
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

 14. Ο Εφέσου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας (χηρεύει).
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

 15. Ο Ηρακλείας πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας (χηρεύει).
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

 16. Ο Κυζίκου υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 17. Ο Νικομηδείας υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 18. Ο Νικαίας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 19. Ο Αδριανουπόλεως, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 20. Ο Αμασείας υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 21. Ο Προύσης, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 22. Ο Ικονίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας (χηρεύει).
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 23. Ο Τραπεζούντος υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής (χηρεύει).
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 24. Ο Σμύρνης υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας (χηρεύει).
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

 25. Ο Αγκύρας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας (χηρεύει).
  Έδρα ’γκυρα (Ankara).

 26. Ο Αίνου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης (χηρεύει).
  Έδρα Αίνος (Enez).

 27. Ο Βιζύης και Μηδείας, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης (χηρεύει).
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 28. Ο Σηλυβρίας, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης (χηρεύει).
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 29. Ο Γάνου και Χώρας, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας (χηρεύει).
   Έδρα Χώρα (Hora).

 30. Ο Προικοννήσου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος (χηρεύει).
  Έδρα Μαρμαράς (Marmara).

 31. Ο Ηλιουπόλεως και Θείρων, υπέρτιμος και έξαρχος Λυδίας και πάσης Καρίας (χηρεύει).
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

 32. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, υπέρτιμος και έξαρχος Θρακικής χερσονήσου (χηρεύει).
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 33. Ο Κρήνης, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας (χηρεύει).
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 34. Ο Σαράντα Εκκλησιών, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θράκης (χηρεύει).
  Έδρα Σαράντα Εκκλησιές (Kirklaeri).

 35. Ο Τυρολόης και Σερεντίου, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης (χηρεύει).
  Έδρα Τυρολόη (Corlu).

 36. Ο Κυδωνιών υπέρτιμος και έξαρχος Αιολίδος (χηρεύει).
  Έδρα Κυδωνίες (Ayvalik).

 37. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως, υπέρτιμος και έξαρχος Προποντίδος (χηρεύει).
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 38. Ο Μετρών και Αθύρων, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας (χηρεύει).
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 39. Ο Δαρδανελίων και Λαμψάκου, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου (χηρεύει).
  Έδρα Δαρδανέλια (Canakkale).

 40. Ο Μοσχονησίων, υπέρτιμος και έξαρχος Αιολίδος (χηρεύει).
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

 41. Ο Περγάμου και Αδραμυττίου, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Αδραμυττηνού (χηρεύει).
  Έδρα Πέργαμος (Bergama).

 42. Ο Βριούλων, υπέρτιμος και έξαρχος Ερυθραίας (χηρεύει).
  Έδρα Βρίουλα (Urla).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Αριανζού Γερμανός. 06-02-1972.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

 2. Ο Ελενουπόλεως Αθανάσιος. 24-09-1972.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

β) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες εν τιμητική ενεργεία.

 1. Ο Λαοδικείας Μάξιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Φρυγίας. 09-06-1946.

 2. Ο Σάρδεων Μάξιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 16-06-1946.

 3. Ο Μιλήτου Αιμιλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας. 28-06-1959.

 4. Ο Σταυρουπόλεως Μάξιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Καρίας. 26-02-1961.
  Σχολάρχης Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

 5. Ο Μύρων Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Λυκίας. 05-03-1961.

 6. Ο Ειρηνουπόλεως Συμεών. 26-04-1964.

γ) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Καλαβρίας Αιμιλιανός. 25-09-1960.
  Πατριαρχικός Αντιπρόσωπος στο Π.Σ.Ε.

 2. Ο Σωζοπόλεως Αγάπιος. 29-11-1970.

 3. Ο Πέργης Ευάγγελος. 30-11-1970.

 4. Ο Λύστρων Καλλίνικος. 06-12-1970.

 5. Ο Τρανουπόλεως Δαμασκηνός. 06-12-1970.
  Προϊστάμενος του Πατριαρχικού Κέντρου Γενεύης.

 6. Ο Μιλητουπόλεως Στυλιανός. 06-12-1970.
  Ηγούμενος Ιεράς Μονής Βλατάδων.

 7. Ο Τυάνων Παντελεήμων. 09-06-1974.

δ) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Αργυρουπόλεως Καλλίνικος. 02-12-1951.

 2. Ο Κλαυδιουπόλεως Ανδρέας. 23-06-1963.

 3. Ο Τραχείας Τιμόθεος. 02-08-1964.

 4. Ο Σκοπέλου Αλέξανδρος. 16-08-1964.

 5. Ο Τράλλεων Γερμανός. 14-01-1973.

 6. Ο Μελιτηνής Ιωακείμ. 23-09-1973.
  Πρωτοσυγκελεύων.

 7. Ο Ευμενείας Απόστολος. 21-11-1973.
  Ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής.

ε) Μητροπολίτες Δωδεκανήσου.

 1. Ο Ρόδου Σπυρίδων, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 18-11-1945.
  Έδρα Ρόδος.

 2. Ο Καρπάθου και Κάσου Απόστολος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 06-08-1950.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 3. Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Ισίδωρος, υπέρτιμος και έξαρχος Σποράδων νήσων. 02-12-1950.
  Έδρα Λέρος.

 4. Ο Κώου Ναθαναήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 07-05-1956.
  Έδρα Κως.

Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Θεοδώρητος Μπουρνής.
Έδρα Πάτμος.

στ) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 20-01-1946.
Έδρα Ηράκλειο.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πέτρας Δημήτριος. 19-08-1956.
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 2. Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Τιμόθεος. 26-08-1956.
  Έδρα Μοίρες Ηρακλείου.

 3. Ο Ιεραπύτνης και Σητείας Φιλόθεος. 02-07-1961.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 4. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Τίτος. 17-05-1970.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 5. Ο Κισάμου και Σελίνου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ρεθύμνης Τίτος.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 6. Ο Λάμπης και Σφακίων (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ρεθύμνης Τίτος.
  Έδρα Σπήλι Ρεθύμνης.

 7. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ρεθύμνης Τίτος.
  Έδρα Χανιά.

ζ) Μητροπολίτες Νέων Χωρών.

 1. Ο Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 11-11-1945.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 2. Ο Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δυτικής Μακεδονίας. 22-06-1952.
  Έδρα Κοζάνη.

 3. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Στυλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 12-10-1952.
  Έδρα Πρέβεζα.

 4. Ο Κίτρους και Κατερίνης Βαρνάβας, υπέρτιμος και έξαρχος Πιερίας. 28-03-1954.
  Έδρα Κατερίνη.

 5. Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Αντώνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δυτικής Θράκης. 28-03-1954.
  Έδρα Ξάνθη.

 6. Ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Παγγαίου. 04-03-1956.
  Έδρα Ελευθερούπολη Καβάλας.

 7. Ο Σερρών και Νιγρίτης Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 22-04-1956.
  Έδρα Σέρρες.

 8. Ο Γρεβενών Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Νοτίου Μακεδονίας. 22-05-1960.
  Έδρα Γρεβενά.

 9. Ο Κασσανδρείας Συνέσιος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 25-05-1960.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 10. Ο Ιερισσού, Αγίου Όρους  και Αρδαμερίου Παύλος, υπέρτιμος και έξαρχος Χαλκιδικής. 28-05-1960.
  Έδρα Αρναία Χαλκιδικής.

 11. Ο Λήμνου Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-05-1960.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 12. Ο Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 21-11-1965. (Εκλογή 13-07-1974, από Σάμου).
  Έδρα Θεσσαλονίκη.

 13. Ο Δράμας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 21-11-1965.
  Έδρα Δράμα.

 14. Ο Μηθύμνης Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 23-11-1965.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 15. Ο Σιδηροκάστρου Ιωάννης, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 07-06-1967.
  Έδρα Σιδηρόκαστρο Σερρών.

 16. Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Σεβαστιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Βορείου Ηπείρου. 11-06-1967.
  Έδρα Κόνιτσα.

 17. Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 25-06-1967.
  Έδρα Χίος.

 18. Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρικής Μακεδονίας. 25-06-1967.
  Έδρα Έδεσσα.

 19. Ο Φλωρίνης,  Πρεσπών και Εορδαίας Αυγουστίνος, υπέρτιμος και έξαρχος ’νω Μακεδονίας. 25-06-1967.
  Έδρα Φλώρινα.

 20. Ο Λαγκαδά Σπυρίδων, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρικής Μακεδονίας. 26-06-1967.
  Έδρα Λαγκαδάς.

 21. Ο Ελασσώνος Σεβαστιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Ολύμπου. 04-12-1967.
  Έδρα Ελασσώνα.

 22. Ο Βερροίας και Ναούσης Παύλος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 24-11-1968.
  Έδρα Βέρροια.

 23. Ο Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 25-05-1974.
  Έδρα Σιάτιστα Κοζάνης.

 24. Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ανατολικής Μακεδονίας. 25-05-1974.
  Έδρα Καβάλα.

 25. Ο Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Χαλκιδικής. 26-05-1974.
  Έδρα Καλαμαριά.
  Σημείωση: Η Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς ιδρύθηκε στις 16-5-1974, με απόσπαση από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

 26. Ο Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρικής Μακεδονίας. 26-05-1974.
  Έδρα Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
  Σημείωση: Η Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως ιδρύθηκε στις 16-5-1974, με απόσπαση από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

 27. Ο Νευροκοπίου και Ζιχνών Σπυρίδων, υπέρτιμος και έξαρχος Παγγαίου. 27-05-1974.
  Έδρα Νέα Ζίχνη Σερρών.

 28. Ο Μαρωνείας και Κομοτηνής Δαμασκηνός, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 30-05-1974.
  Έδρα Κομοτηνή.

 29. Ο Αλεξανδρουπόλεως ’νθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 14-07-1974.
  Έδρα Αλεξανδρούπολη.

 30. Ο Καστορίας Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος ’νω Μακεδονίας. 14-07-1974.
  Έδρα Καστοριά.

 31. Ο Πολυανής και Κιλκισίου Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 15-07-1974.
  Έδρα Κιλκίς.

 32. Ο Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης και παντός Αιμιμόντου. 15-07-1974.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 33. Ο Σάμου και Ικαρίας Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 15-07-1974.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 34. Ο Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Τίτος, υπέρτιμος και έξαρχος Θεσπρωτίας. 17-07-1974.
  Έδρα Παραμυθιά.

 35. Ο Ιωαννίνων, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Σετάκης.
  Έδρα Ιωάννινα.

η) Αρχιεπίσκοποι στη διασπορά.

 1. Ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας  Αθηναγόρας, υπέρτιμος και έξαρχος Δυτικής Ευρώπης, Ιρλανδίας και Μελίτης. 14-09-1950.
  Έδρα Λονδίνο.

 2. Ο Αμερικής Βορείου και Νοτίου Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού. 06-02-1955.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Αυστραλίας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ωκεανίας (χηρεύει). Πατριαρχικός Επίτροπος ο Θεουπόλεως Παντελεήμων.
  Έδρα Σύδνεϋ.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ολύμπου Δημήτριος. 14-09-1951.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Ντητρόιτ.

 2. Ο Αμφιπόλεως Σίλας. 09-10-1960.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Νέα Υόρκη.

 3. Ο Χριστιανουπόλεως Μελέτιος. 30-10-1960.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 4. Ο Ροδοστόλου Τιμόθεος. 22-04-1962.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Σικάγο.

 5. Ο Αβύδου Γεράσιμος. 20-05-1962.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Πιτσμπούργο.

 6. Ο Κατάνης Ιάκωβος. 21-05-1967.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Σάρλοτ.

 7. Ο Ζηνουπόλεως Αρίσταρχος. 12-01-1969.
  Της Ι.Α. Αυστραλίας.

 8. Ο Απαμείας Ιάκωβος. 25-12-1969.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Βοστώνη.

 9. Ο Ναζιανζού Παύλος. 15-03-1970.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Μεξικό.

 10. Ο Τροπαίου Γρηγόριος. 12-12-1970.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Λονδίνο.

 11. Ο Κυανέων Χρυσόστομος. 19-12-1970.
  Της Ι.Α. Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Έδρα Λονδίνο.

 12. Ο Θεουπόλεως Παντελεήμων. 01-01-1971.
  Της Ι.Α. Αυστραλίας. Έδρα Μελβούρνη.

 13. Ο Θερμών Ιωάννης. 17-01-1971.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Ντένβερ.

 14. Ο Μελόης Φιλόθεος. 06-06-1971.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Νέα Υόρκη.

 15. Ο Παμφίλου Τιμόθεος. 20-01-1974.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Μπουένος ’υρες.

 16. Ο Κωνσταντίας Σωτήριος. 27-01-1974.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Τορόντο.

θ) Μητροπολίτες στη διασπορά.

 1. Ο Γαλλίας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιβηρίας. 27-06-1953.
  Έδρα Παρίσι.

 2. Ο Αυστρίας Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Ιταλίας, Ελβετίας και Ουγγαρίας. 06-11-1955.
  Έδρα Βιέννη.

 3. Ο Γερμανίας Ειρηναίος, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης. 08-12-1957.
  Έδρα Βόννη.

 4. Ο Βελγίου Αιμιλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Χωρών. 12-06-1959.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 5. Ο Νέας Ζηλανδίας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ινδιών, Κορέας και Ιαπωνίας. 06-12-1959.
  Έδρα Ουέλιγκτων.

 6. Ο Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας Παύλος, υπέρτιμος και έξαρχος Βορείων Χωρών. 12-05-1974.
  Έδρα Στοκχόλμη.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Κρατείας Γεννάδιος. 17-01-1971.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αυστρίας. Έδρα Νεάπολη Ιταλίας.

 2. Ο Σασίμων Ιερεμίας. 31-01-1971.
  Βοηθός της Ι.Μ. Γαλλίας. Έδρα Παρίσι.

 3. Ο Ελαίας Αυγουστίνος. 26-03-1972.
  Βοηθός της Ι.Μ. Γερμανίας. Έδρα Βερολίνο.

 4. Ο Απολλωνιάδος Παντελεήμων. 18-08-1974.
  Βοηθός της Ι.Μ. Βελγίου. Έδρα Βρυξέλλες.

ι) Ξενόφωνες δικαιοδοσίες.

I. Ρωσική Αρχιεπισκοπή Δυτικής Ευρώπης υπαγομένη δια της Ι.Μ. Γαλλίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Συρακουσών Γεώργιος. 04-10-1953.
Έδρα Παρίσι.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Καμπανίας Μεθόδιος. 17-06-1953. (+ 13-04-1974).

 2. Ο Ζήλων Αλέξανδρος. 05-09-1971.

 3. Ο Κεράμων Ρωμανός. 10-09-1971.

 4. Ο Ευδοκιάδος Γεώργιος. 03-10-1971.

 5. Ο Πατάρων Στέφανος. 07-05-1972.

II. Καρπαθορωσική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αγαθονικείας Ορέστης. 18-09-1938.
Έδρα Τζώνστοουν Πενσυλβανίας.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νύσσης Ιωάννης. 06-10-1966.

III. Αλβανική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης Μάρκος. 10-09-1950.
Έδρα Βοστώνη.

IV. Ουκρανική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευκαρπίας Ανδρέας. 28-01-1967.
Έδρα Νέα Υόρκη.

ια) Αυτόνομος Εκκλησία της Γεωργίας.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης, Μητροπολίτης Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Δαυΐδ ο Ε΄. 28-08-1956.
Έδρα Τιφλίδα.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Ηλίας. 25-08-1963.
  Έδρα Σουχούμη.

 2. Ο Βατούμης και Σεμοκμέδης Ρωμανός. 21-02-1965. (από Κουταΐδος Γαενάτης).
  Έδρα Βατούμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσηλκάνης Γάιος. 26-03-1972.
  Έδρα Τσηλκάνη.

 2. Ο Μαγκλίσης Γεώργιος. 13-01-1974.
  Έδρα Μαγκλίση.

 3. Ο Μπόδβης (χηρεύει).
  Έδρα Σιγκνάγκη.

 4. Ο Τσκονδίδης (χηρεύει).
  Έδρα Μαρτβίλη.
  Τοποτηρητής ο Βατούμης Ρωμανός.

 5. Ο Νικορτσμίνδης  (χηρεύει).
  Έδρα Νικορτσμίνδα.

 6. Ο Αγαράκ Τσάλκης (χηρεύει).
  Έδρα Τσάλκα.

 7. Ο Ουρμπνίσης (χηρεύει).
  Έδρα Χασούρη.

 8. Ο Μαργβέτης (χηρεύει).
  Έδρα Σάτσχερε.

 9. Ο Ατσκούρης (χηρεύει).
  Έδρα Αχαλτσίχη.

 10. Ο Κουταΐδος Γαενάτης (χηρεύει).
  Έδρα Κουταΐση.

 11. Ο Τσαγέρης (χηρεύει).
  Έδρα Τσαγέρη.

 12. Ο Αλαβέρδης (χηρεύει).
  Έδρα Τελάβη.

Τιτουλάριος Μητροπολίτης.

 1. Ο Τετριτσκαρόης Ζηνόβιος. 30-12-1956.

ιβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας.

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Πράγας και πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Δωρόθεος. 12-06-1955.

Έδρα Πράγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Πρέσοβ Νικόλαος. 28-02-1965.
  Έδρα Πρέσοβ.

 2. Ο Μιχαλόβτσι Κύριλλος. 14-11-1965.
  Έδρα Μιχαλόβτσι.

 3. Ο Ολομούτς και Μπρνό (χηρεύει).
  Έδρα Ολομούτς.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Φινλανδίας.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φινλανδίας Παύλος. 27-11-1955.
Έδρα Κουόπιο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ελσινκίου Ιωάννης. 26-05-1969.
  Έδρα Ελσίνκι.

ιδ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Θυατείρων Αθηναγόρας.
Έδρα Ταλλίνη.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Βίλνας Ματθαίος. 29-11-1938.
  Έδρα Λονδίνο.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησίας της Λατβίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρίγας και πάσης Λατβίας (χηρεύει).
Έδρα Ρίγα.

ιστ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Αλεξανδρουπόλεως Ιωακείμ. 05-11-1917. (+ 19-02-1974).

 2. Ο π. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αθανάσιος. 16-02-1936.

 3. Ο π. Θεσσαλονίκης Παντελεήμων. 30-09-1936.

 4. Ο π. Βερροίας και Ναούσης Καλλίνικος. 09-12-1936.

 5. Ο Ιεραπόλεως Γερμανός. 30-11-1941.

 6. Ο π. Λήμνου Βασίλειος. 20-10-1945.

 7. Ο Δαφνουσίας Γρηγόριος. 04-05-1947.

 8. Ο Τρωάδος Ανδρέας. 04-02-1951.

 9. Ο π. Δράμας Φίλιππος. 30-09-1951.

 10. Ο π. Σισανίου και Σιατίστης Πολύκαρπος. 12-03-1953.

 11. Ο π. Πράγας και πάσης Τσεχοσλοβακίας Ιωάννης. 24-10-1954.

 12. Ο Χριστουπόλεως Ιάκωβος. 13-05-1956.

 13. Ο π. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Κωνσταντίνος. 13-11-1957.

 14. Ο π. Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Τίτος. 15-12-1957.

 15. Ο π. Κυδωνίας και Αποκωρώνου Νικηφόρος. 29-03-1959. (Αποχώρηση 27-06-1974).

 16. Ο Χαριουπόλεως Αιμιλιανός. 20-09-1960.

 17. Ο Μυρίνης Χρυσόστομος. 02-10-1960.

 18. Ο Αγκώνος Θεοδόσιος. 23-10-1960.

 19. Ο π. Καναδά Ανατόλιος. 10-09-1961.

 20. Ο Συνάδων Γερμανός. 04-05-1962.

 21. Ο π. Τρεμπισώβου Μεθόδιος. 04-11-1962.

 22. Ο π. Πολυανής και Κιλκισίου Χαρίτων. 21-11-1965.

ιζ) Συνοδικοί Αρχιερείς.

 1. Ο Χαλκηδόνος Μελίτων.

 2. Ο Χαλδίας Κύριλλος.

 3. Ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος.

 4. Ο Λαοδικείας Μάξιμος.

 5. Ο Σάρδεων Μάξιμος.

 6. Ο Ροδοπόλεως Ιερώνυμος.

 7. Ο Ίμβρου και Τενέδου Φώτιος.

 8. Ο Σταυρουπόλεως Μάξιμος.

 9. Ο Μύρων Χρυσόστομος.

 10. Ο Ειρηνουπόλεως Συμεών.

 11. Ο Κολωνείας Γαβριήλ.

 12. Ο Φιλαδελφείας Βαρθολομαίος.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.