Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1968

ΕΤΟΣ 1968

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κύριος Υμέναιος. 11-02-1968.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη το 1994. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κύριος Κωνσταντίνος. 18-02-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

    Εκοιμήθη στις 24 Μαρτίου 2007. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Λεωνίδας. 24-03-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 28 Απριλίου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Πελαγωνείας κύριος Νικόλαος. 31-03-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 13 Δεκεμβρίου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωνσταντίας κύριος Χρυσόστομος. 14-04-1968.
(Εκκλησία της Κύπρου).

    Εκοιμήθη στις 22 Δεκεμβρίου 2007. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος κύριος Νικόδημος. 14-04-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 2 Απριλίου 2013. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Φιλάρετος. 30-06-1968.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη στις 5 Ιουνίου 1987. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Πλαταμώνος κύριος Θεολόγος. 30-06-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 31 Ιουλίου 1996. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος Νικηφόρος. 07-07-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

    Εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 2008. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χερσονήσου κύριος Πέτρος. 12-09-1968.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

    Εκοιμήθη στις 19 Νοεμβρίου 2007. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρανίτσης κύριος Γεράσιμος. 17-11-1968.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη το 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κύριος Παύλος. 22-11-1968.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 26 Νοεμβρίου 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βερροίας και Ναούσης κύριος Παύλος. 24-11-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 27 Αυγούστου 1993. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ηλιουπόλεως κύριος Διονύσιος. 24-11-1968.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

    Εκοιμήθη στις 30 Αυγούστου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας κύριος Αθανάσιος. 24-11-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 15 Μαρτίου 1981. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κύριος Σεραφείμ. 24-11-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Νικόλαος. 24-11-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 19 Ιανουαρίου 1975. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αξώμης κύριος Μεθόδιος. 29-11-1968.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

    Εκοιμήθη στις 6 Ιουλίου 2006. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ροδεσίας κύριος Κύριλλος. 01-12-1968.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 8 Ιουλίου 1986. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κύριος Παύλος. 05-12-1968.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 15 Αυγούστου 2013. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιχβίν κύριος Γερμανός. 06-12-1968.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κύριος Παύλος. 18-12-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 29 Ιανουαρίου 1993. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κύριος Βασίλειος. 18-12-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 30 Δεκεμβρίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλής Ελπίδος κύριος Παύλος. 20-12-1968.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 18 Ιανουαρίου 1999. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κύριος Νικόδημος. 22-12-1968.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 30 Δεκεμβρίου 1980. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου κύριος Ευθύμιος. 22-12-1968.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.