Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1966

ΕΤΟΣ 1966

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δυτικής Γερμανίας κύριος Ειρηναίος. 30-01-1966.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 26 Ιουλίου 1999. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Μεθόδιος. 13-03-1966.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρότερδαμ κύριος Διονύσιος. 20-03-1966.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 23 Φεβρουαρίου 1976. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καισαρείας κύριος Αντώνιος. 05-06-1966.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 14 Ιουνίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζβενιγκορόδου κύριος Βλαδίμηρος. 09-07-1966.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 5 Ιουλίου 2014. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κύριος Γερμανός. 10-07-1966.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 7 Ιανουαρίου 1991. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και Καναδά κύριος Βικτωρίνος. 07-08-1966.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 16 Ιουλίου 2001. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Υόρκης κύριος Φίλιππος. 14-08-1966.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 19 Μαρτίου 2014. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παλμύρας κύριος Γαβριήλ. 22-08-1966.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

    Εκοιμήθη στις 20 Οκτωβρίου 2007. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας κύριος Ηλίας. 06-09-1966.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

    Εκοιμήθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λαρίσης κύριος Αθανάσιος. 14-09-1966.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη το 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Σελευκείας κύριος Σπυρίδων. 26-09-1966.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νύσσης κύριος Ιωάννης. 06-10-1966.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 30 Σεπτεμβρίου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σβερδλόβου και Κουργάν κύριος Κλήμης. 23-10-1966.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 14 Μαΐου 1986. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πέρμης και Σολικάμσκ κύριος Ιωάσαφ. 30-10-1966.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 2 Απριλίου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιχβίν κύριος Μιχαήλ. 06-11-1966.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 28 Φεβρουαρίου 2000. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Παγκράτιος. 18-12-1966.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη στις 14 Ιουλίου 1998. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ποδόλσκ κύριος Ερμογένης. 25-12-1966.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 27 Ιανουαρίου 1980. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως κύριος Ηλίας. 1966.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη την 1 Απριλίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.