Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως κυρός Μιχαήλ. (;-1965).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Ο Μιχαήλ Γιαλούφ χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως το 1959. Εκοιμήθη το 1965.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.