Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1963

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα

α) Μητροπολίτες εν Τουρκία.

β) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες εν τιμητική ενεργεία.

γ) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

δ) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

ε) Μητροπολίτες Δωδεκανήσου.

στ) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

ζ) Μητροπολίτες Νέων Χωρών.

η) Αρχιεπίσκοποι στη διασπορά.

θ) Μητροπολίτες στη διασπορά.

ι) Ξενόφωνες δικαιοδοσίες.

ια) Αυτόνομος Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας.

ιβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Φινλανδίας.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

ιδ) Αυτόνομος Εκκλησίας της Λατβίας.

ιε) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Αθηναγόρας. 22-12-1922.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Μητροπολίτες των εν Τουρκία Μητροπόλεων (κατά τα πρεσβεία χειροτονίας).

 1. Ο Χαλκηδόνος Θωμάς, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 26-02-1922.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 2. Ο Δέρκων Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 04-04-1926.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 3. Ο Πριγκηποννήσων Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Προποντίδος. 01-01-1928.
  Έδρα Πρίγκηπος (Buyukada).

 4. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως και Πρόεδρος Εφέσου Μάξιμος. 09-03-1930.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 5. Ο Προικοννήσου Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 29-03-1931. (+ 10-11-1963).
  Έδρα Μαρμαράς (Marmara). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 6. Ο Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Ελενοπόντου. 10-10-1943.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 7. Ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού 07-05-1944.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

 8. Ο Ικονίου Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας 07-07-1950.
  Έδρα Νίγδη (Nigde). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 9. Ο Ηλιουπόλεως και Θείρων Μελίτων, υπέρτιμος και έξαρχος Λυδίας και πάσης Καρίας. 30-11-1950.  (Εκλογή 19-02-1963, από Ίμβρου).
  Έδρα Τράλλες (Aydin). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 10. Ο Ροδοπόλεως Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος Λαζικής. 28-01-1951.
  Έδρα Δικαιόσημο (Cevizlik). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 11. Ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Λυδίας. 08-08-1954.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir). Διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 12. Ο Καισαρείας υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής (χηρεύει).
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

 13. Ο Ηρακλείας πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας (χηρεύει).
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

 14. Ο Κυζίκου υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 15. Ο Νικομηδείας υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 16. Ο Νικαίας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 17. Ο Αδριανουπόλεως, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 18. Ο Αμασείας υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου (χηρεύει).
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 19. Ο Προύσης, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας (χηρεύει).
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 20. Ο Πισιδίας, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας (χηρεύει).
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 21. Ο Τραπεζούντος υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής (χηρεύει).
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 22. Ο Σμύρνης υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας (χηρεύει).
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

 23. Ο Αγκύρας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας (χηρεύει).
  Έδρα ’γκυρα (Ankara).

 24. Ο Αίνου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης (χηρεύει).
  Έδρα Αίνος (Enez).

 25. Ο Βιζύης και Μηδείας, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης (χηρεύει).
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 26. Ο Σηλυβρίας, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης (χηρεύει).
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 27. Ο Γάνου και Χώρας, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας (χηρεύει).
   Έδρα Χώρα (Hora).

 28. Ο Ίμβρου και Τενέδου, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους (χηρεύει).
  Έδρα Ίμβρος (Imroz Adasi).

 29. Ο Κολωνείας, υπέρτιμος και έξαρχος ’νω Πόντου (χηρεύει).
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

 30. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, υπέρτιμος και έξαρχος Θρακικής χερσονήσου (χηρεύει).
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 31. Ο Κρήνης, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας (χηρεύει).
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 32. Ο Σαράντα Εκκλησιών, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θράκης (χηρεύει).
  Έδρα Σαράντα Εκκλησιές (Kirklaeri).

 33. Ο Τυρολόης και Σερεντίου, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης (χηρεύει).
  Έδρα Τυρολόη (Corlu).

 34. Ο Κυδωνιών υπέρτιμος και έξαρχος Αιολίδος (χηρεύει).
  Έδρα Κυδωνίες (Ayvalik).

 35. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως, υπέρτιμος και έξαρχος Προποντίδος (χηρεύει).
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 36. Ο Μετρών και Αθύρων, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας (χηρεύει).
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 37. Ο Δαρδανελίων και Λαμψάκου, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου (χηρεύει).
  Έδρα Δαρδανέλια (Canakkale).

 38. Ο Ανέων, υπέρτιμος και έξαρχος Ιωνίας (χηρεύει).
  Έδρα Σώκια (Soke).

 39. Ο Μοσχονησίων, υπέρτιμος και έξαρχος Αιολίδος (χηρεύει).
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

 40. Ο Περγάμου και Αδραμυττίου, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Αδραμυττηνού (χηρεύει).
  Έδρα Πέργαμος (Bergama).

 41. Ο Βριούλων, υπέρτιμος και έξαρχος Ερυθραίας (χηρεύει).
  Έδρα Βρίουλα (Urla).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Τράλλεων Φώτιος. 28-06-1959.
  Βοηθός της Ι. Μ. Χαλκηδόνος.

β) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες εν τιμητική ενεργεία.

 1. Ο Θεοδωρουπόλεως Λεόντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 06-11-1906.

 2. Ο Λαοδικείας Μάξιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Φρυγίας. 09-06-1946.

 3. Ο Σάρδεων Μάξιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 16-06-1946.

 4. Ο Σελευκείας Αιμιλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Ισαυρίας. 12-06-1959.
  Πρωτοσυγκελεύων. Αρχιερατικός Επίτροπος Σταυροδρομίου.

γ) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Μιλητουπόλεως Ναθαναήλ. 07-05-1956. (Προαγωγή 1963).
  Σχολάρχης Αθωνιάδος Σχολής.

 2. Ο Σταυρουπόλεως Μάξιμος. 26-02-1961.
  Σχολάρχης Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

 3. Ο Μύρων Χρυσόστομος. 05-03-1961.

δ) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Παμφίλου Γεράσιμος. 06-10-1946.
  Ηγούμενος Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.

 2. Ο Δαφνουσίας Γρηγόριος. 04-05-1947.

 3. Ο Τρωάδος Ανδρέας. 04-02-1951.

 4. Ο Αργυρουπόλεως Καλλίνικος. 02-12-1951.
  Αρχιερατικός Προϊστάμενος Φαναρίου.

 5. Ο Μιλήτου Αιμιλιανός. 28-06-1959.

 6. Ο Μελόης Αιμιλιανός. 25-09-1960.
  Πατριαρχικός Αντιπρόσωπος στο Π.Σ.Ε.

 7. Ο Κλαυδιουπόλεως Ανδρέας. 23-06-1963.

ε) Μητροπολίτες Δωδεκανήσου.

 1. Ο Ρόδου Σπυρίδων, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 18-11-1945.
  Έδρα Ρόδος.

 2. Ο Κώου Εμμανουήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 23-02-1947.
  Έδρα Κως.

 3. Ο Καρπάθου και Κάσου Απόστολος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 06-08-1950.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 4. Ο Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Ισίδωρος, υπέρτιμος και έξαρχος Σποράδων νήσων. 02-12-1950.
  Έδρα Λέρος.

Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος (Μέχρι το 1963): Αρχιμανδρίτης Παύλος Νικηταράς.
Έδρα Πάτμος.

Πατριαρχικός Έξαρχος (Από το 1963): Αρχιμανδρίτης Θεοδώρητος Μπουρνής.
Έδρα Πάτμος.

στ) Ημιαυτόνομος Εκκλησία της Κρήτης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Ευγένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 20-01-1946.
Έδρα Ηράκλειο.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αθανάσιος. 16-02-1936.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 2. Ο Πέτρας Δημήτριος. 19-08-1956.
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 3. Ο Λάμπης και Σφακίων Ισίδωρος. 25-08-1956.
  Έδρα Σπήλι Ρεθύμνης.

 4. Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Τιμόθεος. 26-08-1956.
  Έδρα Μοίρες Ηρακλείου.

 5. Ο Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος. 08-12-1957.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 6. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Νικηφόρος. 29-03-1959.
  Έδρα Χανιά.

 7. Ο Ιεραπύτνης και Σητείας Φιλόθεος. 02-07-1961.
  Έδρα Ιεράπετρα.

ζ) Μητροπολίτες Νέων Χωρών.

 1. Ο Σάμου και Ικαρίας Ειρηναίος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 10-03-1913. (+ 23-06-1963).
  Έδρα Βαθύ Σάμου.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Μητροπόλεως Σάμου ανέλαβε ο Παροναξίας Επιφάνιος.

 2. Ο Αλεξανδρουπόλεως Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 05-11-1917.
  Έδρα Αλεξανδρούπολη.

 3. Ο Φλωρίνης,  Αλμωπίας και Εορδαίας Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 28-02-1926.
  Έδρα Φλώρινα.

 4. Ο Σιδηροκάστρου Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 04-04-1926.
  Έδρα Σιδηρόκαστρο Σερρών.

 5. Ο Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 30-09-1936.
  Έδρα Θεσσαλονίκη.

 6. Ο Βερροίας και Ναούσης Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 09-12-1936.
  Έδρα Βέρροια.

 7. Ο Πολυανής και Κιλκισίου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 13-12-1942.
  Έδρα Κιλκίς.

 8. Ο Εδέσσης και Πέλλης Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κεντρικής Μακεδονίας. 19-11-1944.
  Έδρα Έδεσσα.

 9. Ο Νευροκοπίου και Ζιχνών Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 04-11-1945.
  Έδρα Νέα Ζίχνη Σερρών.

 10. Ο Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 11-11-1945.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 11. Ο Ιωαννίνων Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 11-09-1949.
  Έδρα Ιωάννινα.

 12. Ο Μαρωνείας και Κομοτηνής Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 01-03-1951.
  Έδρα Κομοτηνή.

 13. Ο Δράμας Φίλιππος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 30-09-1951.
  Έδρα Δράμα.

 14. Ο Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δυτικής Μακεδονίας. 22-06-1952.
  Έδρα Κοζάνη.

 15. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Στυλιανός, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 12-10-1952.
  Έδρα Πρέβεζα.

 16. Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Χριστοφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Βορείου Ηπείρου. 09-03-1953.
  Έδρα Κόνιτσα.

 17. Ο Σισανίου και Σιατίστης Πολύκαρπος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 12-03-1953.
  Έδρα Σιάτιστα Κοζάνης.

 18. Ο Κίτρους και Κατερίνης Βαρνάβας, υπέρτιμος και έξαρχος Πιερίας. 28-03-1954.
  Έδρα Κατερίνη.

 19. Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Αντώνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δυτικής Θράκης. 28-03-1954.
  Έδρα Ξάνθη.

 20. Ο Ελασσώνος Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Ολύμπου. 04-03-1956.
  Έδρα Ελασσώνα.

 21. Ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Παγγαίου. 04-03-1956.
  Έδρα Ελευθερούπολη Καβάλας.

 22. Ο Μηθύμνης Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 22-04-1956.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 23. Ο Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης και παντός Αιμιμόντου. 13-11-1957.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 24. Ο Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου Τίτος, υπέρτιμος και έξαρχος Θεσπρωτίας. 15-12-1957.
  Έδρα Παραμυθιά.

 25. Ο Καστορίας Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος ’νω Μακεδονίας. 26-09-1958.
  Έδρα Καστοριά.

 26. Ο Γρεβενών Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Νοτίου Μακεδονίας. 22-05-1960.
  Έδρα Γρεβενά.

 27. Ο Κασσανδρείας Συνέσιος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 25-05-1960.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 28. Ο Ιερισσού, Αγίου Όρους  και Αρδαμερίου Παύλος, υπέρτιμος και έξαρχος Χαλκιδικής. 28-05-1960.
  Έδρα Αρναία Χαλκιδικής.

 29. Ο Λήμνου Παντελεήμων, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-05-1960.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 30. Ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, υπέρτιμος και έξαρχος Ανατολικής Μακεδονίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος.
  Έδρα Καβάλα.

 31. Ο Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μυτιλήνης Ιάκωβος.
  Έδρα Χίος.

 32. Ο Σερρών και Νιγρίτης, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Νευροκοπίου Αγαθάγγελος.
  Έδρα Σέρρες.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ταλαντίου Στέφανος. 16-03-1958.
  Βοηθός της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης.

η) Αρχιεπίσκοποι στη διασπορά.

 1. Ο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Ιεζεκιήλ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ωκεανίας, Ινδιών και ’πω Ανατολής. 17-09-1950.
  Έδρα Σύδνεϋ.

 2. Ο Αμερικής Βορείου και Νοτίου Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος Ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού. 06-02-1955.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ολύμπου Δημήτριος. 14-09-1951.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Λος ’ντζελες.

 2. Ο Ναζιανζού Διονύσιος. 06-12-1959.
  Της Ι.Α. Αυστραλίας. Έδρα Σύδνεϋ.

 3. Ο Χαριουπόλεως Αιμιλιανός. 20-09-1960.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Σάρλοτ.

 4. Ο Μυρίνης Χρυσόστομος. 02-10-1960.
  Της Ι.Α. Αυστραλίας. Έδρα Μελβούρνη.

 5. Ο Αμφιπόλεως Σίλας. 09-10-1960.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Νέα Ορλεάνη.

 6. Ο Αγκώνος Θεοδόσιος. 23-10-1960.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Πιτσμπούργο.

 7. Ο Χριστιανουπόλεως Μελέτιος. 30-10-1960.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Σικάγο.

 8. Ο Ροδοστόλου Τιμόθεος. 22-04-1962.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Μπουένος ’υρες.

 9. Ο Συνάδων Γερμανός. 04-05-1962.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Ντητρόιτ.

 10. Ο Αβύδου Γεράσιμος. 20-05-1962.
  Της Ι.Α. Αμερικής. Έδρα Βοστώνη.

θ) Μητροπολίτες στη διασπορά.

 1. Ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας  Αθηναγόρας, υπέρτιμος και έξαρχος Σουηδίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας και της νήσου Μελίτης. 14-09-1950. (Εκλογή 10-12-1963, από Ελαίας).
  Έδρα Λονδίνο.
  Σημείωση: Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας υποβιβάστηκε σε Μητρόπολη στις 05-02-1963.

 2. Ο Γαλλίας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ισπανίας και Πορτογαλίας. 27-06-1953. (Εκλογή 22-10-1963, από Ρηγίου).
  Έδρα Παρίσι.
  Σημείωση: Η Μητρόπολη Γαλλίας ιδρύθηκε στις 05-02-1963, με απόσπαση από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

 3. Ο Γερμανίας Πολύευκτος, υπέρτιμος και έξαρχος Ολλανδίας και Δανίας. 03-11-1955. (Εκλογή 22-10-1963, από Τροπαίου).
  Έδρα Βόννη.
  Σημείωση: Η Μητρόπολη Γερμανίας ιδρύθηκε στις 05-02-1963, με απόσπαση από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

 4. Ο Αυστρίας Χρυσόστομος, υπέρτιμος και έξαρχος Ιταλίας, Ελβετίας και Ουγγαρίας. 06-11-1955. (Εκλογή 22-10-1963, από Θερμών).
  Έδρα Βιέννη.
  Σημείωση: Η Μητρόπολη Αυστρίας ιδρύθηκε στις 17-02-1963, με απόσπαση από τη Μητρόπολη Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Τιτουλάριος Μητροπολίτης

 1. Ο Χριστουπόλεως Ιάκωβος. 13-05-1956. (Εκλογή 10-12-1963, από Απαμείας).
  Βοηθός της Ι.Μ. Θυατείρων.

ι) Ξενόφωνες δικαιοδοσίες.

I. Εξαρχία Ορθοδόξων Ρωσικών παροικιών Δυτικής Ευρώπης.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια τους εν Ευρώπη Ρώσους Ορθοδόξους. 04-10-1953.
Έδρα Παρίσι.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Κατάνης Κασσιανός. 28-07-1947.

 2. Ο Μεσσήνης Σίλβεστρος. 27-04-1952.
  Σημείωση: Κατά το παρόν έτος ο Επίσκοπος Μεσσήνης Σίλβεστρος, υπάχθηκε στο κλίμα του Πατριαρχείου Ρωσίας και συγκεκριμένα στην Μετροπόλια, εκλεγείς Επίσκοπος Μοντρεάλης.

 3. Ο Καμπανίας Μεθόδιος. 17-06-1953.

II. Καρπαθορωσική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγαθονικείας Ορέστης. 18-09-1938.
Έδρα Τζώνστοουν Πενσυλβανίας.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συρακουσών Πέτρος. 21-11-1963.
Έδρα Κονέκτικουτ.

III. Αλβανική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης Μάρκος. 10-09-1950.
Έδρα Βοστώνη.

IV. Ουκρανική Επισκοπή Η.Π.Α.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ευκαρπίας Θεόδωρος. 28-02-1937.
Έδρα Νέα Υόρκη.

ια) Αυτόνομος Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας.

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Πράγας και πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Ιωάννης. 24-10-1954.

Έδρα Πράγα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πρέσοβ Δωρόθεος. 12-06-1955. (Προαγωγή 20-10-1963).
  Έδρα Πρέσοβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μιχαλόβτσι Μεθόδιος. 15-02-1953.
  Έδρα Μιχαλόβτσι.

 2. Ο Ολομούτς και Μπρνό (χηρεύει).
  Έδρα Ολομούτς.

  Τιτουλάριος Επίσκοπος

 3. Ο Τρεμπισώβου Μεθόδιος. 04-11-1962.
  Βοηθός της Ι.Ε. Μιχαλόβτσι.

ιβ) Αυτόνομος Εκκλησία της Φινλανδίας.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φινλανδίας Παύλος. 27-11-1955.
Έδρα Κουόπιο.

Επίσκοπος

 1. Ο Ελσινκίου Αλέξανδρος. 21-09-1935.
  Έδρα Ελσίνκι.

ιγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Θυατείρων Αθηναγόρας.
Έδρα Ταλλίνη.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Βίλνας Ματθαίος. 29-11-1938.
  Έδρα Λονδίνο.

ιδ) Αυτόνομος Εκκλησίας της Λατβίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρίγας και πάσης Λατβίας (χηρεύει).
Έδρα Ρίγα.

ιε) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Ιωακείμ. 06-08-1911.

 2. Ο π. Σερρών και Νιγρίτης Κωνσταντίνος. 16-03-1914. (+ 14-10-1963).

 3. Ο Ιεραπόλεως Γερμανός. 30-11-1941.

 4. Ο π. Λήμνου Βασίλειος. 20-10-1945.

 5. Ο π. Ολομούτς και Μπρνό Τσεστιμίρ. 05-02-1950.

 6. Ο Κωνσταντίας Γερμανός. 10-04-1955.

 7. Ο π. Καναδά Ανατόλιος. 10-09-1961.

ιστ) Συνοδικοί Αρχιερείς.

 1. Ο Χαλκηδόνος Θωμάς.

 2. Ο Δέρκων Ιάκωβος.

 3. Ο Πριγκηποννήσων Δωρόθεος.

 4. Ο Προικοννήσου Φιλόθεος.

 5. Ο Χαλδίας Κύριλλος.

 6. Ο Νεοκαισαρείας Χρυσόστομος.

 7. Ο Λαοδικείας Μάξιμος.

 8. Ο Σάρδεων Μάξιμος.

 9. Ο Ικονίου Ιάκωβος.

 10. Ο Ηλιουπόλεως και Θείρων Μελίτων.

 11. Ο Ροδοπόλεως Ιερώνυμος.

 12. Ο Φιλαδελφείας Ιάκωβος.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.