Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1962

ΕΤΟΣ 1962

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ποδόλσκ κύριος Λεόντιος. 14-01-1962.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 16 Μαρτίου 1992. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λούγκας κύριος Φιλάρετος. 04-02-1962.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τολέδου κύριος Μιχαήλ. 15-02-1962.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 24 Οκτωβρίου 1992. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παλμύρας κύριος Ιγνάτιος. 18-02-1962.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως και Χώρας κύριος Ηλίας. 18-03-1962.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

    Εκοιμήθη στις 30 Ιουλίου 2009. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροδοστόλου κύριος Τιμόθεος. 22-04-1962.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 21 Δεκεμβρίου 1977. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συνάδων κύριος Γερμανός. 04-05-1962.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 16 Οκτωβρίου 1989. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβύδου κύριος Γεράσιμος. 20-05-1962.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 12 Ιουνίου 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κούρσκ και Μπελγορόδου κύριος Σεραφείμ. 08-07-1962.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Απριλίου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κύριος Καλλίνικος. 19-08-1962.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Εκοιμήθη στις 18 Ιουλίου 1993. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κύριος Βασίλειος. 26-08-1962.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 3 Οκτωβρίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιμπόργου κύριος Νίκων. 26-08-1962.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 13 Απριλίου 1995. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βολυνίας και Ροβνό κύριος Μεθόδιος. 29-08-1962.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 23 Οκτωβρίου 1974. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πλοεστίου κύριος Βησσαρίων. 09-09-1962.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 6 Αυγούστου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τρεμπισώβου κύριος Μεθόδιος. 04-11-1962.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Μαΐου 1982. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ελευθερουπόλεως κύριος Χρύσανθος. 06-11-1962.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 21 Φεβρουαρίου 1978. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κύριος Διόδωρος. 10-11-1962.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 19 Δεκεμβρίου 2000. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυρόβου και Σλομποδά κύριος Ιωάννης. 22-11-1962.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Νοεμβρίου 1966. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερνιγόβου και Νιέζιν κύριος Θεοδόσιος.  02-12-1962.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 28 Μαΐου 2016. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Προβάτας κύριος Αντώνιος. 16-12-1962.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη στις 15 Απριλίου 2002. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζβενιγκορόδου κύριος Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 19 Ιανουαρίου 2022. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.