Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1961

ΕΤΟΣ 1961

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοντρεάλης και Καναδά κύριος Ανατόλιος. 10-09-1961.
(Μετροπόλια).

Εκοιμήθη στις 26 Ιουνίου 1976. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βασιγκτώνος κύριος Κυπριανός. Οκτώβριος 1961.
(Μετροπόλια).

Εκοιμήθη στις 14 Δεκεμβρίου 1980. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.