Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1961

Κοιμηθέντες κατά το 1961

Χειροτονηθέντες κατά το 1961

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 11/01/1961: Παραίτηση Σερρών Κωνσταντίνου. [Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες].

 2. 14/01/1961: Κοίμηση Βορόνεζ Ιωσήφ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 15/01/1961: Κοίμηση π. Καρελίας Γερμανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 4. 15/01/1961: Χειροτονία Αράδου Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 5. Ιανουάριος 1961: Προαγωγή Επισκόπου Πατάρων Μελετίου σε τιτουλάριο Μητροπολίτη. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 6. Ιανουάριος 1961: Προαγωγή Επισκόπου π. Μούρομ Νικολάου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 7. 26/02/1961: Χειροτονία Σταυρουπόλεως Μαξίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 8. 02/03/1961: Κοίμηση Βαρσοβίας Μακαρίου. [Εκκλησία της Πολωνίας].

 9. 05/03/1961: Χειροτονία Μύρων Χρυσοστόμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 16/03/1961: Μετονομασία Ι.Ε. Αρκαδίας σε Γορτύνης και Αρκαδίας. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 11. 16/03/1961: Μετονομασία Ι.Ε. Ιεράς και Σητείας σε Ιεραπύτνης και Σητείας. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 16/03/1961: Εκλογή Αρχαγγέλου Ιννοκεντίου (από Ροστόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 16/03/1961: Εκλογή Ροστόβου Νικάνδρου (από Αρχαγγέλου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 16/03/1961: Εκλογή Κοστρομά Ιωάννου (από π. Τσελιάμπινσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 16/03/1961: Εκλογή Χαρκόβου Νέστωρος (από Περεγιασλάβας Χμιελνικίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 16/03/1961: Εκλογή Βορόνεζ Σεργίου (από Μπελγορόδου Δνειστέρου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. 16/03/1961: Εκλογή Μίνσκ Αντωνίου (από Τούλας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 18. 16/03/1961: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Μίνσκ Αντωνίου σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 19. 16/03/1961: Εκλογή Τούλας Ποιμένος (από Δημητρώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 20. 26/03/1961: Χειροτονία Ούγκλιτς Κασσιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 21. 30/03/1961: Κοίμηση π. Μούρομ Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 22. 02/04/1961: Χειροτονία Τσερνοβικίου Δαμιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 23. 03/04/1961: Εκλογή Πέρμης Σεργίου (από Όμσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 03/04/1961: Προαγωγή Επισκόπου Πέρμης Σεργίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 25. 16/04/1961: Κοίμηση Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 26. 21/04/1961: Κοίμηση Κορυτσάς Ευλογίου. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 27. 01/05/1961: Κοίμηση Μεγάλου Τυρνόβου Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 28. 05/05/1961: Κοίμηση Ειρηνουπόλεως Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 29. 05/05/1961: Παραίτηση Κοστρομά Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 05/05/1961: Εκλογή Κοστρομά Δονάτου (από Νέας Σιβηρίας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 05/05/1961: Εκλογή Νέας Σιβηρίας Λεοντίου (από Μπομπρούϊσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 32. 05/05/1961: Εκλογή Βαρσοβίας Τιμοθέου (από Μπιελοστόκ). [Εκκλησία της Πολωνίας].

 33. 05/05/1961: Εκλογή Μπιελοστόκ Στεφάνου (από Βρότσλαβ). [Εκκλησία της Πολωνίας].

 34. 05/05/1961: Προαγωγή Επισκόπου Μπιελοστόκ Στεφάνου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Πολωνίας].

 35. 05/05/1961: Εκλογή Βρότσλαβ Βασιλείου (από Μπιέλσκ). [Εκκλησία της Πολωνίας].

 36. 08/05/1961: Κοίμηση Δοροστόλου Μιχαήλ. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 37. 12/05/1961: Κοίμηση Αιτωλίας Ιεροθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 38. 20/05/1961: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Κρασνοδάρ Βίκτωρος σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. 20/05/1961: Εκλογή Ζίτσης Βασιλείου (από Βανιαλούκας). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 40. 20/05/1961: Εκλογή Βανιαλούκας Ανδρέου (από Βουδίμλιε). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 41. 20/05/1961: Εκλογή Βουδιμίου Αρσενίου (από Μαυροβουνίου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 42. 21/05/1961: Χειροτονία Τριμυθούντος Γεωργίου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 43. 08/06/1961: Κοίμηση π. Σύρου Φιλαρέτου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 44. 10/06/1961: Προαγωγή Επισκόπου Γιαροσλάβου Νικοδήμου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 45. 11/06/1961: Κοίμηση Συμφεροπόλεως Λουκά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 46. 24/06/1961: Χειροτονία Μαυροβουνίου Δανιήλ. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 47. 02/07/1961: Χειροτονία Ιεραπύτνης Φιλοθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 04/07/1961: Κοίμηση π. Ολομούτς Κλήμη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 49. 05/07/1961: Παραίτηση Κοστρομά Δονάτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 05/07/1961: Παραίτηση Μίνσκ Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 51. 05/07/1961: Εκλογή Μίνσκ Βαρλαάμ (από Μουκατσέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 52. 21/07/1961: Ανύψωση Εκκλησίας της Βουλγαρίας σε Πατριαρχείο. [Πατριαρχείο Βουλγαρίας].

 53. 22/07/1961: Κοίμηση Μπόδβης Δημητρίου. [Εκκλησία της Γεωργίας].

 54. 23/07/1961: Χειροτονία Μοραβικίου Σάββα. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 55. 06/08/1961: Χειροτονία Ποδόλσκ Κυπριανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 08/08/1961: Παραίτηση Ταμπώβου Ιωάσαφ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 57. 08/08/1961: Εκλογή Ταμπώβου Μιχαήλ (από Ιζέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 10/08/1961: Κοίμηση Ραββένης Γεωργίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 59. 10/08/1961: Χειροτονία Κοστρομά Νικοδήμου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 60. 14/08/1961: Παραίτηση Βιννίτσης Σίμωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 61. 14/08/1961: Εκλογή Βιννίτσης Ιωάσαφ (από Δνεπροπετρώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 62. 14/08/1961: Εκλογή Δνεπροπετρώβου Αλυπίου (από Πολτάβας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 63. 14/08/1961: Παραίτηση Γκόρκι Κορνηλίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 64. 14/08/1961: Εκλογή Γκόρκι Ιωάννου (από Ταλλίνης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 65. 14/08/1961: Προαγωγή Επισκόπου Γκόρκι Ιωάννου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 66. 14/08/1961: Παραίτηση Χμιελνικίου Ιλαρίωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 67. 16/08/1961: Κοίμηση Ροστόβου Νικάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 68. 22/08/1961: Προαγωγή Επισκόπου Βερολίνου Ιωάννου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 69. 03/09/1961: Χειροτονία Χμιελνικίου Ιγνατίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 70. 03/09/1961: Χειροτονία Ταλλίνης Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 71. 10/09/1961: Χειροτονία Καναδά Ανατολίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 72. 10/09/1961: Χειροτονία Μουκατσέβου Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 73. 01/10/1961: Κοίμηση Αβύδου Ειρηναίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 74. 02/10/1961: Παραίτηση Τσερνιγόβου Ανδρέου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 75. 04/10/1961: Κοίμηση π. Σαρατώβου Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 76. 10/11/1961: Μετονομασία Ι.Ε. Σαρατώβου και Στάλινγκραδ σε "Σαρατώβου και Βολγογκράδ". [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 77. 14/11/1961: Εκλογή Συμφεροπόλεως Γεωργίου (από Λένινγκραδ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 14/11/1961: Εκλογή Λένινγκραδ Ποιμένος (από Τούλας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 79. 14/11/1961: Εκλογή Τούλας Αλεξίου (από Λούγκας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 80. 14/11/1961: Εκλογή Πολτάβας Αλυπίου (από Δνεπροπετρώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 14/11/1961: Εκλογή Δημητρώβου Κυπριανού (από Ποδόλσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 14/11/1961: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Λένινγκραδ Ποιμένος σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 83. 13/12/1961: Κοίμηση π. Κρουτίτσης Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 84. 18/12/1961: Παραίτηση Βανάτου Βασιλείου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 85. 26/12/1961: Κοίμηση π. Μονεμβασίας Διονυσίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 86. 1961: Κοίμηση Παλμύρας Ιγνατίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.