Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1961

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Η. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εκκλησία της Βουλγαρίας ανυψώθηκε σε Πατριαρχείο στις 21-07-1961 δι’ εκδοθέντος Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου.

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σόφιας και Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. Κύριλλος. 12-07-1936.

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Λεύκης Παρθένιος. 08-04-1945.

 2. Ο Σμόλεν Τύχων. 30-05-1946.

 3. Ο Στοβίου Βαρλαάμ. 01-01-1954.

 4. Ο Μακαριουπόλεως Νικόλαος. 03-01-1954.

 5. Ο Ζνεπόλεως Ιωσήφ. 07-04-1957.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βιδινίου Νεόφυτος. 21-06-1909.
  Έδρα Βιδίνιο.

 2. Ο Βράτζης Παΐσιος. 01-04-1923.
  Έδρα Βράτζα.

 3. Ο Νευροκοπίου Ποιμήν. 21-12-1947.
  Έδρα Μπλαγκόεφγκραδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Προβάτας Σωφρόνιος. 30-06-1940.
  Βικάριος της Ι.Μ. Βιδινίου.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Σωφρόνιος. 01-11-1931. (+ 01-05-1961).
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 2. Ο Στάρας Ζαγόρας Κλήμης. 30-01-1939.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

 3. Ο Λοβτσού Μάξιμος. 30-12-1956.
  Έδρα Λόβετς.

 4. Ο Φιλιππουπόλεως (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σόφιας Κύριλλος.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Μιχαήλ. 28-04-1924. (+ 08-05-1961).
  Έδρα Ρούσε.

 2. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Ιωσήφ. 05-07-1936.
  Έδρα Βάρνα.

 3. Ο Σηλύμνου Νικόδημος. 29-01-1939.
  Έδρα Σλίβεν.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γλαβινίτσης Στέφανος. 02-04-1950.
  Βικάριος της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

 2. Ο Τραϊανουπόλεως Συμεών. 27-12-1953.
  Βικάριος της Ι.Μ. Δοροστόλου.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

 1. Ο Αμερικής Βορείου και Νοτίου και Αυστραλίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βελίκης Ανδρέας.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βελίκης Ανδρέας. 28-04-1929.
  Βικάριος της Ι.Μ. Αμερικής.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.