Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1960

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Α΄. 28-04-1913.

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Μακάριος. 14-05-1944. (+ 13-01-1960).

 2. Ο Δημητρώβου Ποιμήν. 17-11-1957. (Προαγωγή 23-11-1960).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Στέφανος. 02-04-1960.

 2. Ο Ποδόλσκ Νικόδημος. 10-07-1960. (Στις 23-11-1960 εξελέγη Επίσκοπος Γιαροσλάβου και Ροστόβου).

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Κορνήλιος. 05-07-1915.
  Έδρα Γκόρκι.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Πιτιρίμ. 25-12-1941. (Εκλογή 19-09-1960, από Λένινγκραδ).
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Νικόλαος. 21-05-1944.
  Έδρα Ριαζάν.

 2. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αντώνιος. 14-08-1944.
  Έδρα Τούλα.

 3. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ονήσιμος. 27-08-1944.
  Έδρα Βλαδίμη.

 4. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Ιλαρίων. 30-09-1945.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 5. Ο Καλούγας και Μπορώβου Λεωνίδας. 07-06-1953. (Εκλογή 22-03-1960, από Πένζας).
  Έδρα Καλούγα.

 6. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Ιννοκέντιος. 13-12-1953. (Εκλογή 23-11-1960, από π. Άλμα-Άτα).
  Έδρα Καλλίνιν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Ιννοκέντιος. 10-05-1959.
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Νικόδημος. 10-07-1960. (Εκλογή 23-11-1960, από Ποδόλσκ).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Δημητρώβου Ποιμήν.
  Έδρα Κοστρομά.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ούγκλιτς Ησαΐας. 28-11-1954. (+ 21-10-1960).
  Βικάριος της Επισκοπής Γιαροσλάβου.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Νίκανδρος. 22-09-1946.
  Έδρα Αρχάγγελος.

Επίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Τσερέποβετς Μοστισλάβος. 04-03-1956.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Πολύκαρπος. 19-07-1957.
  Έδρα Κυρόβ.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ και Λαδόγκας Γουρίας. 25-08-1946. (Εκλογή 19-09-1960, από Μίνσκ).
  Έδρα Λένινγκραδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953. (Εκλογή 21-06-1960, από Βερολίνου).
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Σέργιος. 30-10-1955.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Λούγκας Αλέξιος. 21-07-1956.
  Βικάριος της Επισκοπής Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορόνεζ και Λίπετσκ Ιωσήφ. 09-09-1945.
  Έδρα Βορόνεζ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ιωάσαφ. 13-08-1944.
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Ιερώνυμος. 31-12-1944.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Θεοδόσιος. 22-06-1958. (Εκλογή 22-03-1960, από Καλλίνιν).
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Λεωνίδας. 11-06-1959.
  Έδρα Κούρσκ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Μανουήλ. 23-09-1923. (Εκλογή 22-03-1960, από Τσεμποξάρυ).
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 2. Ο Σαρατώβου και Στάλινγκραδ Παλλάδιος. 14-12-1930.
  Έδρα Σαράτωβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Μαρίισκ Μιχαήλ. 04-12-1953. (Εκλογή 23-11-1960, από π. Ορενβούργου).
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Παύλος. 07-07-1957. (Εκλογή 15-09-1960, από Πέρμης).
  Έδρα Άστραχαν.

 3. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Νικόλαος. 03-04-1960.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 17-11-1924.
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Βίκτωρ. 06-11-1932.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 3. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Ιννοκέντιος. 30-01-1949.
  Έδρα Ροστώβ.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Παλλάδιος. 30-03-1947. (Εκλογή 31-05-1960, από Λβώβου).
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Μιχαήλ. 13-12-1953.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Κουργάν Φλαβιανός. 20-04-1958.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 3. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 12-03-1959.
  Έδρα Ουφά.

 4. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σβερδλόβου Φλαβιανός.
  Έδρα Πέρμη.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Σέργιος. 15-08-1944.
  Έδρα Όμσκ.

 2. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Δονάτος. 14-06-1956.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Βενιαμίν. 15-06-1941.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Βενιαμίν.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Νέστωρ. 16-10-1916.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 2. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Στέφανος. 26-08-1926. (+ 06-10-1960).
  Έδρα Χάρκοβο.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Χαρκόβου ανέλαβε αρχικά ο Τσερνιγόβου Ανδρέας (μέχρι 23-11-1960) και έπειτα ο Πολτάβας Αλύπιος.

 3. Ο Κιέβου και Γαλικίας Ιωάννης. 12-10-1928.
  Έδρα Κίεβο.

 4. Ο Χερσώνος και Οδησσού Βόρις. 02-04-1944.
  Έδρα Χερσώνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λουκάς. 30-05-1923.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 2. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Σίμων. 24-03-1924.
  Έδρα Βίννιτσα.

 3. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Βαρλαάμ. 13-05-1945.
  Έδρα Μουκατσέβ.

 4. Ο Βολυνίας και Ροβνό Παγκράτιος. 28-04-1946.
  Έδρα
  Λούτσκ.

 5. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ανδρέας. 25-02-1948.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 6. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Ευμένιος. 28-02-1954.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Ιλαρίων. 13-11-1949.
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 2. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Γρηγόριος. 27-09-1956. (Εκλογή 15-09-1960, από Τσερνοβικίου).
  Έδρα Λβώβ.

 3. Ο Στανισλάβου και Κολόμιας Ιωσήφ. 04-08-1957.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 4. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Αλύπιος. 15-06-1958.
  Έδρα Πολτάβα.

 5. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε Ιωάσαφ. 17-08-1958.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 6. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Λβώβου Γρηγόριος.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 7. Ο Σουμύ και Αχτύρκας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Τσερνιγόβου Ανδρέας.
  Έδρα Σουμύ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Νέστωρ. 06-12-1953.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Μπελγορόδου Δνειστέρου Σέργιος. 13-03-1960.
  Βικάριος της Επισκοπής Χερσώνος.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Ιωσήφ. 27-11-1932. (Εκλογή 15-09-1960, από Πετροπαυλώβου).
  Έδρα Άλμα Άτα.
  Σημείωση: Στις 15-09-1960 η Ι.Ε. Πετροπαυλώβου και Κουσταναή συγχωνεύθηκε με την Ι.Ε. Άλμα Άτα και Καζαχστάν.

 2. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Νεκτάριος. 29-06-1947.
  Έδρα Κισινιώφ.

 3. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Γαβριήλ. 29-08-1948. (Προαγωγή 25-02-1960. Εκλογή 15-09-1960, από Αστραχανίου).
  Έδρα Τασκένδη.

 4. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ρωμανός. 16-04-1950.
  Έδρα Βίλνα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Ιωάννης. 25-12-1955.
  Έδρα Ταλλίνη.

 2. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μπομπρούϊσκ Λεόντιος.
  Έδρα Μίνσκ.

 3. Ο Ρίγας και Λατβίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ταλλίνης Ιωάννης.
  Έδρα Ρίγα.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπομπρούϊσκ Λεόντιος. 10-08-1956.
  Βικάριος της Επισκοπής Μίνσκ.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Αλέξανδρος. 15-11-1909. (+ 11-04-1960).
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Χερσονήσου Νικόλαος. 17-12-1953. (Εκλογή 05-01-1960, από Κλισύ. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Παρίσι.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Έδμοντον και Καναδά Παντελεήμων. 16-03-1941.
  Έδρα Έδμοντον.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Διονύσιος. 07-12-1947.
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος Καλιφορνίας.

 3. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Βασίλειος. 14-06-1959. (Εκλογή 31-05-1960, από Βολοκολάμσκ. Προαγωγή 21-07-1960).
  Έδρα Βρυξέλλες.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαγκάης Συμεών. 30-07-1950.
  Έδρα Σαγκάη.

 2. Ο Πεκίνου Βασίλειος. 30-05-1957.
  Έδρα Πεκίνο.

 3. Ο Βερολίνου και Κεντρώας Ευρώπης Ιωάννης. 28-12-1958. (Εκλογή 30-06-1960, από Ποδόλσκ).
  Έδρα Βερολίνο.

 4. Ο Νέας Υόρκης Δοσίθεος. 09-03-1959.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 5. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής (χηρεύει).
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σεργιέβου Αντώνιος. 30-11-1957.
  Βικάριος της Επισκοπής Χερσονήσου.

 2. Ο Μέυντον Αλέξιος. 01-11-1960.
  Βικάριος της Επισκοπής Χερσονήσου.

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Σαρατώβου και Βόλσκ Βενιαμίν. 10-02-1919.

 2. Ο π. Βασιλσούρσκ Βαρνάβας. 16-02-1920.

 3. Ο π. Κοβρώβου Αθανάσιος. 17-06-1921.

 4. Ο π. Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Βασίλειος. 04-11-1921.

 5. Ο π. Κρουτίτσης και Κολόμνας Νικόλαος. 07-04-1922. (Παραίτηση 19-09-1960).

 6. Ο π. Κρασνογιάρσκ Ιωαννίκιος. 27-05-1923.

 7. Ο π. Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Ιωάννης. 14-08-1923.

 8. Ο π. Μούρομ Νικόλαος. 29-03-1931.

 9. Ο π. Άλμα Άτα και Καζαχστάν Αλέξιος. 20-05-1935.

 10. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιωάννης. 09-12-1941.

 11. Ο π. Πίνσκ και Πολεσίας Δανιήλ. 26-04-1942.

 12. Ο π. Καζάν και Μαρίισκ Ιώβ. 24-07-1942. (Παραίτηση 22-03-1960).

 13. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943.

 14. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945.

 15. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ονησιφόρος. 27-02-1945. (Παραίτηση 22-03-1960).

 16. Ο π. Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς Μιχαήλ. 29-04-1945.

 17. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Αρσένιος. 18-08-1945.

 18. Ο π. Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Βενέδικτος. 30-01-1946.

 19. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 20. Ο π. Ζιτόμιρ και Όβρουτς Βενέδικτος. 18-02-1947.

 21. Ο π. Ζιτόμιρ και Όβρουτς Βλαδίμηρος. 07-03-1948. (+ 24-01-1960).

 22. Ο π. Σουμύ και Αχτύρκας Ευστράτιος. 20-11-1949.

 23. Ο π. Τασκένδης και Μέσης Ασίας Ερμογένης. 01-03-1953. (Παραίτηση 15-09-1960).

 24. Ο π. Ολομούτς και Μπρνό Κλήμης. 02-10-1954.

   

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.