Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1960

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Σουτσεάβας.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

δ) Μητρόπολη Ολτενίας.

ε) Μητρόπολη Βανάτου.

στ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

ζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας και Πατριάρχης  πάσης Ρουμανίας κ. Ιουστινιανός. 12-08-1945.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπουζαίου Άνθιμος. 09-12-1943.
  Έδρα Μπουζαίου.

 2. Ο Κάτω Δουνάβεως Καισάριος. 23-01-1944.
  Έδρα Γαλάτσι.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τιργοβιστίου Άνθιμος. 23-01-1944.
  Βικάριος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.

 2. Ο Βοτοσιανίων Θεόκτιστος. 05-03-1950.
  Βικάριος του Πατριάρχου.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας και Σουτσεάβας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Σουτσεάβας Ιουστίνος. 15-03-1956.
  Έδρα Ιάσιο.

Επίσκοπος

 1. Ο Ρωμανού και Χουσίων (χηρεύει).
  Έδρα Ρώμαν.

γ) Μητρόπολη Τρανσυλβανίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Άλβας Ιούλιας και Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας Νικόλαος. 31-05-1936.
  Έδρα Σιμπίου.

Επίσκοποι

 1. Ο Βάδου, Φελεάκου και Κλουζίου Θεόφιλος. 21-08-1949.
  Έδρα Κλούζ Ναπόκα.

 2. Ο Οραδίας Βαλεριανός. 13-11-1951.
  Έδρα Οράντεα.

δ) Μητρόπολη Ολτενίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης και Μητροπολίτης Ολτενίας Φιρμιλιανός. 30-11-1947.
  Έδρα Κραϊόβα.

Επίσκοπος

 1. Ο Ριμνίκου και Άρτζες Ιωσήφ. 19-12-1943.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

ε) Μητρόπολη Βανάτου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιμισοάρας και Καρανσεμπές και Μητροπολίτης Βανάτου Βασίλειος. 31-12-1933.
  Έδρα Τιμισοάρα.

Επίσκοπος

 1. Ο Αράδου, Ιενοπόλεως και Χαλματζίου Ανδρέας. 04-07-1926. (+ 13-05-1960).
  Έδρα Αράντ.

 2. Ο Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αράδου Ανδρέας.
  Έδρα Γκιούλα Ουγγαρίας.

στ) Υπερόριοι Αρχιερείς.

Επίσκοπος

 1. Ο Αμερικής Ανδρέας. 12-11-1950.
  Έδρα Ντητρόιτ.

ζ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Βουκοβίνης Τίτος. 25-03-1926.

 2. Ο π. Ολτενίας Νήφων. 17-02-1929.

 3. Ο π. Οραδίας Νικόλαος. 01-06-1936. (+ 20-10-1960).

 4. Ο π. Ενόπλων Δυνάμεων Παρθένιος. 25-09-1937.

 5. Ο π. Βεσσαραβίας Εφραίμ. 28-02-1938.

 6. Ο π. Τιργοβιστίου Αιμιλιανός. 06-12-1938.

 7. Ο π. Σουτσεάβας Ευγένιος. 09-07-1939.

 8. Ο π. Καρανσεμπές Βενιαμίν. 08-06-1941.

 9. Ο π. Μπαρλαδεάνου Αθανάσιος. 12-12-1943.

 10. Ο π. Ρασιναρεάνου Θεόδωρος. 1946.

 11. Ο π. Πλοεστίου Παύλος. 31-08-1947. (Παραίτηση 15-04-1960).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.