Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1960

Κοιμηθέντες το 1960

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 14/06/1960: Εκλογή Βοστώνης Ειρηναίου (από Τόκιο). [Μετροπόλια].

  2. 21/03/1960: Κοίμηση Ανατολικής Αμερικής Βιταλίου. [ΡΟΕΥ].

  3. 11/12/1960: Χειροτονία Μπουένος ’υρες Μιχαήλ. [Μετροπόλια].

  4. 1960: Κοίμηση π. Ούρμιας Ιωάννου. [ΡΟΕΥ].

  5. 1960: Εκλογή Βασιγκτώνος Νίκωνος (από Φλώριδας). [ΡΟΕΥ].

  6. 1960: Εκλογή Τόκιο Νίκωνος (από π. Τορόντου). [Μετροπόλια].

  7. 1960: Προαγωγή Επισκόπου Τόκιο Νίκωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Μετροπόλια].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.