Ο πρώην Επίσκοπος Ζλετόβου και Στρωμνίτσης κυρός Ναούμ. (1912-1977).
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Ο κατά κόσμον Θωμάς Ντιμόφσκη γεννήθηκε στο Μοναστήρι το 1912. Στις 26 Ιουλίου 1959 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Ζλετόβου και Στρωμνίτσης. Τη χειροτονία τέλεσε ο Μητροπολίτης Σκοπίων Δοσίθεος, συμπαραστατούμενος από τον Επίσκοπο Πρέσπας και Μοναστηρίου Κλήμη. Το 1967 προσχώρησε στη νεοϊδρυθείσα με την προτροπή της τότε Κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας σχισματική Εκκλησία της "Μακεδονίας". Εκοιμήθη στο Στιπ στις 27 Νοεμβρίου 1977.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.