Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1958

Κοιμηθέντες κατά το 1958

Χειροτονηθέντες κατά το 1958

Ημερολόγιο συμβάντων

 

 

 

 

 

 

 

 


Κοιμηθέντες το 1958

Χειροτονηθέντες το 1958

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ζ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Η. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

ΙΒ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΙΓ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ


ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΥΠΕΡΟΡΙΑ

ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023.