Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1956

Ημερολόγιο συμβάντων

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Α΄. (Χειροτονία 28-04-1913. Εκλογή 02-02-1945).

Έδρα Μόσχα.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μοζάισκ Μακάριος. 14-05-1944.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Κορνήλιος. 05-07-1915.
  Έδρα Γκόρκι.

 2. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Νικόλαος. 07-04-1922.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αντώνιος. 14-08-1944.
  Έδρα Τούλα.

 2. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ονήσιμος. 27-08-1944. (Προαγωγή 25-02-1956).
  Έδρα Βλαδίμη.

 3. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Βαρσανούφιος. 30-12-1945. (Προαγωγή 08-02-1956).
  Έδρα Καλλίνιν.

Επίσκοποι

 1. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Νικόλαος. 21-05-1944.
  Έδρα Ριαζάν.

 2. Ο Καλούγας και Μπορώβου Ονησιφόρος. 27-02-1945.
  Έδρα Καλούγα.

 3. Ο Ιβανόβου και Κίνεσμα Ρωμανός. 16-04-1950. (Εκλογή 23-07-1956, από Λούγκας).
  Έδρα Ιβάνοβο.

 4. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Μιχαήλ. 13-12-1953.
  Έδρα Σμολένσκ.

 5. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Σέργιος. 14-08-1955. (Εκλογή 17-09-1956, από Νέας Ρωσικής).
  Έδρα Κοστρομά.

 6. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ούγκλιτς Ησαΐας.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ούγκλιτς Ησαΐας. 28-11-1954.
  Βικάριος της Επισκοπής Γιαροσλάβου.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Βενιαμίν. 27-12-1942.
  Έδρα Κυρόβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Νίκανδρος. 22-09-1946. (Εκλογή 08-03-1956, από Χαρμπίν).
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Βόλογδα και Τσερεποβέτς Γαβριήλ. 29-08-1948.
  Έδρα Βόλογδα.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ και Λαδόγκας Ελευθέριος. 10-08-1943.
  Έδρα Λένινγκραδ.
  Σημείωση: Στις 22-11-1956 η Ι.Ε. Λένινγκραδ και Νοβγορόδου μετωνομάστηκε σε "Λένινγκραδ και Λαδόγκας".

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ιωάννης. 30-11-1953.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς Μοστισλάβος. 04-03-1956.
  Έδρα Βελίκε Λούκι.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Βελίκε Λούκι διετέλεσε ο Καλλίνιν Βαρσανούφιος.

 3. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Παλαιάς Ρωσίας Σέργιος.
  Έδρα Νόβγοροδ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας ιδρύθηκε στις 22-11-1956 με απόσπαση από την Ι.Ε. Λένινγκραδ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Παλαιάς Ρωσίας Σέργιος. 30-10-1955.
  Βικάριος της Επισκοπής Νοβγορόδου.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Ιωάσαφ. 13-08-1944.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Βορόνεζ και Λίπετσκ Ιωσήφ. 09-09-1945.
  Έδρα Βορόνεζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Μπριάνσκ Ιερώνυμος. 31-12-1944. (Εκλογή 31-05-1956, από Κουϊμπισέβου).
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιννοκέντιος. 30-01-1949.
  Έδρα Κούρσκ.

 3. Ο Πένζας και Σαράνσκ Λεωνίδας. 07-06-1953.
  Έδρα Πένζα.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σαρατώβου και Μπαλασώβου Βενιαμίν. 10-02-1919.
  Έδρα Σαράτωβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Ιωάννης. 14-08-1923.
  Έδρα Ουλιανώβσκ.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Μανουήλ. 23-09-1923. (Εκλογή 07-02-1956, από π. Τσκαλώβου).
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

 3. Ο Καζάν και Τσιστοπόλεως Ιώβ. 24-07-1942.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Στάλινγκραδ Σέργιος. 15-08-1944.
  Έδρα Άστραχαν.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Μητροφάνης. 05-07-1953. (Εκλογή 31-05-1956, από Ορέλ).
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Μπακού Αντώνιος. 17-11-1924.
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Βίκτωρ. 06-11-1932. (Εκλογή 31-05-1956, από π. Πεκίνου).
  Έδρα Κρασνοδάρ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Κρασνοδάρ διετέλεσε ο Νέας Ρωσικής Σέργιος.

 3. Ο Ροστόβου και Καμένσκ Φλαβιανός. 08-01-1945.
  Έδρα Ροστώβ.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Ιουβενάλιος. 10-02-1935.
  Έδρα Ιζέφσκ.

 2. Ο Σβερδλόβου και Ιρμπίτσκης Τωβίας. 27-11-1944.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Ιλαρίων. 30-09-1945.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Τσκαλώβου και Μπουζουλούκου Μιχαήλ. 04-12-1953.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 3. Ο Μολοτώβου και Σολικάμσκ Αλέξιος. 21-07-1956.
  Έδρα Πέρμη (Μολότοφ).

 4. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σβερδλόβου Τωβίας.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

 Μητροπολίτες

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Νέστωρ. 16-10-1916. (Εκλογή 18-07-1956, από π. Χαρμπίν).
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης Βαρθολομαίος. 31-05-1942. (+ 01-06-1956).
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Όμσκ και Τιούμεν Βενιαμίν. 15-06-1941. (Εκλογή 22-11-1956, από π. Πολτάβας).
  Έδρα Όμσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Όμσκ διετέλεσε ο π. Πετροζαβόδσκ Βενέδικτος.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μπίησκ Δονάτος. 14-06-1956.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Σιβηρίας.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά Παλλάδιος. 14-12-1930.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοπος

 1. Ο Χαμπαρόβου και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιρκούτσκ Παλλάδιος.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Ιωάννης. 12-10-1928.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λουκάς. 30-05-1923.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 2. Ο Βιννίτσης και Βρατσλάβας Σίμων. 24-03-1924.
  Έδρα Βίννιτσα.

 3. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Στέφανος. 26-08-1926.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Χερσώνος και Οδησσού Βόρις. 02-04-1944. (Εκλογή 25-04-1956, από Αλεουτίων).
  Έδρα Χερσώνα.

 5. Ο Χερσώνος και Οδησσού Νίκων. 21-05-1944. (+ 16-04-1956).
  Έδρα Χερσώνα.

 6. Ο Στανισλάβου και Κολόμιας Αντώνιος. 24-02-1946.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 7. Ο Βολυνίας και Ροβνό Παγκράτιος. 28-04-1946. (Εκλογή 23-07-1956, από Λβώβου).
  Έδρα
  Λούτσκ.

 8. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε Γουρίας. 25-08-1946.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 9. Ο Ζιτόμιρ και Όβρουτς Βενέδικτος. 18-02-1947. (Εκλογή 23-07-1956, από Ιβανόβου).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 10. Ο Λβώβου και Τερνοπόλεως Παλλάδιος. 30-03-1947. (Εκλογή 23-07-1956, από Βολυνίας. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Λβωβ.

 11. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ανδρέας. 25-02-1948. (Προαγωγή 22-09-1956).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Βαρλαάμ. 13-05-1945. (Εκλογή 05-09-1956, από Χμιελνικίου).
  Έδρα Μουκατσέβ.

 2. Ο Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ Σεραφείμ. 14-04-1946.
  Έδρα Πολτάβα.

 3. Ο Χμιελνικίου και Κάμενετς Ποδόλσκ Ιλαρίων. 13-11-1949. (Εκλογή 05-09-1956, από Μουκατσέβου).
  Έδρα Χμιέλνιτς.

 4. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ευστράτιος. 20-11-1949.
  Έδρα Σουμύ.

 5. Ο Κυροβογκράδ και Νικολαγέβου Ιννοκέντιος. 13-12-1953.
  Έδρα Κυροβογκράδ.

 6. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ευμένιος. 28-02-1954.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 7. Ο Δρογόμπιτς και Σαμπόρ Γρηγόριος. 27-09-1956.
  Έδρα Δρογόμπιτς.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Δρογόμπιτς διετέλεσε ο Στανισλάβου Αντώνιος.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Νέστωρ. 06-12-1953.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Πιτιρίμ. 25-12-1941.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν Ιωάννης. 09-12-1941. (Εκλογή 31-05-1956, από Μολοτώβου).
  Έδρα Άλμα Άτα.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Άλμα Άτα διετέλεσε ο Τασκένδης Ερμογένης.

 2. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Νεκτάριος. 29-06-1947. (Προαγωγή 25-02-1956).
  Έδρα Κισινιώφ.

 3. Ο Ρίγας και Λατβίας Φιλάρετος. 09-05-1948.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Αλέξιος. 12-02-1950.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Ερμογένης. 01-03-1953.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Ταλλίνης και Εσθονίας Ιωάννης. 25-12-1955.
  Έδρα Ταλλίνη.

 4. Ο Πίνσκ και Λούνινετς (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μίνσκ Πιτιρίμ.
  Έδρα Πίνσκ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πετροπαυλώβου Ιωσήφ. 27-11-1932. (Εκλογή 12-11-1956, από π. Ταϊγανίου).
  Βικάριος της Επισκοπής Άλμα Άτα.

 2. Ο Μπομπρούϊσκ Λεόντιος. 10-08-1956.
  Βικάριος της Επισκοπής Μίνσκ.

ιγ) Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας.

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Πράγας και πάσης Τσεχοσλοβακίας κ. Ιωάννης. 24-10-1954. (Εκλογή 17-05-1956, από Ζάτετς).
Έδρα Πράγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μιχαλόβτσι Μεθόδιος. 15-02-1953.
  Έδρα Μιχαλόβτσι.

 2. Ο Ολομούτς και Μπρνό Κλήμης. 02-10-1954.
  Έδρα Ολομούτς.

 3. Ο Πρέσοβ Δωρόθεος. 12-06-1955.
  Έδρα Πρέσοβ.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Αλέξανδρος. 15-11-1909.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 2. Ο Κλισύ Νικόλαος, Έξαρχος Δυτικής Ευρώπης. 17-12-1953.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαγκάης Συμεών. 30-07-1950.
  Έδρα Σαγκάη.

 2. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας (χηρεύει).
  Έδρα Άγιος Φραγκίσκος Καλιφορνίας.

 3. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής (χηρεύει).
  Έδρα Μπουένος Άυρες.

 4. Ο Μπρούκλιν (χηρεύει).
  Έδρα Νέα Υόρκη.

 5. Ο Βερολίνου και Γερμανίας (χηρεύει).
  Έδρα Βερολίνο.

 6. Το 1956 μετά τη μετάθεση στις 08-03-1956 του Επισκόπου Χαρμπίν Νικάνδρου στην Επισκοπή Αρχαγγέλου η Ι.Ε. Χαρμπίν και Μαντζουρίας καταργήθηκε.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Δυτικής Ευρώπης Σεραφείμ. 07-09-1914.

 2. Ο π. Βασιλσούρσκ Βαρνάβας. 16-02-1920.

 3. Ο π. Τότμας Γαβριήλ. 26-05-1920.

 4. Ο π. Κοβρώβου Αθανάσιος. 17-06-1921.

 5. Ο π. Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Βασίλειος. 04-11-1921.

 6. Ο π. Φιλαδελφείας και Καρπαθορώσων Αδάμ. 24-10-1922. (+ 29-04-1956).

 7. Ο π. Κρασνογιάρσκ Ιωαννίκιος. 27-05-1923.

 8. Ο π. Μούρομ Νικόλαος. 29-03-1931.

 9. Ο π. Καλλίνιν και Κάσιν Αλέξιος. 20-05-1935.

 10. Ο π. Πίνσκ και Πολεσίας Δανιήλ. 26-04-1942.

 11. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Δημήτριος. 24-01-1943. (+ 10-04-1956).

 12. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Καλιφορνίας Θεόδωρος. 12-12-1943. (Παραίτηση Νοέμβριος 1956).

 13. Ο π. Σμολένσκ και Δορογκομπούη Σέργιος. 19-11-1944.

 14. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Θεοδόσιος. 25-02-1945. (Παραίτηση 17-02-1956).

 15. Ο π. Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς Μιχαήλ. 29-04-1945.

 16. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Αρσένιος. 18-08-1945. (Παραίτηση 17-09-1956).

 17. Ο π. Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς Βενέδικτος. 30-01-1946.

 18. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Ιάκωβος. 02-02-1947.

 19. Ο π. Ζιτόμιρ και Όβρουτς Βλαδίμηρος. 07-03-1948. (Παραίτηση 23-07-1956).

 20. Ο π. Όμσκ και Τιούμεν Νίκανδρος. 27-02-1949.

 21. Ο π. Ολομούτς και Μπρνό Τσεστιμίρ. 05-02-1950.

   

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2023.