Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1956

ΕΤΟΣ 1956

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς κύριος Μοστισλάβος. 04-03-1956.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 2 Απριλίου 1978. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελασσώνος κύριος Ιάκωβος. 04-03-1956.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 30 Ιουλίου 1971. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Αμβρόσιος. 04-03-1956.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 27 Ιουλίου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας κύριος Ιουστίνος. 15-03-1956.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη  στις 31 Ιουλίου 1986. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γυθείου και Οιτύλου κύριος Φιλήμων. 21-04-1956.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 9 Αυγούστου 1962. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κύριος Κωνσταντίνος. 22-04-1956.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 4 Απριλίου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κύριος Μελέτιος. 22-04-1956.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 30 Μαΐου 1972. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιλητουπόλεως κύριος Ναθαναήλ. 07-05-1956.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 14 Αυγούστου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμείας κύριος Ιάκωβος. 13-05-1956.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 17 Δεκεμβρίου 1976. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπίησκ κύριος Δονάτος. 14-06-1956.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 27 Οκτωβρίου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μολοτώβου και Σολικάμσκ κύριος Αλέξιος. 21-07-1956.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 7 Οκτωβρίου 1988. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπομπρούϊσκ κύριος Λεόντιος. 10-08-1956.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 24 Ιανουαρίου 1999. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πέτρας κύριος Δημήτριος. 19-08-1956.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Ιουλίου 1990. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λάμπης και Σφακίων κύριος Ισίδωρος. 25-08-1956.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 17 Οκτωβρίου 1968. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρκαδίας κύριος Τιμόθεος. 26-08-1956.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 26 Ιουλίου 2006. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαργβέτης κύριος Δαυΐδ. 28-08-1956.
(Εκκλησία της Γεωργίας).

Εκοιμήθη στις 9 Νοεμβρίου 1977. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δρογόμπιτς και Σαμπόρ κύριος Γρηγόριος. 27-09-1956.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 9 Φεβρουαρίου 1984. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ραββένης κύριος Γεώργιος. 14-10-1956.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Αυγούστου 1961. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Εδέσσης κύριος Αλέξανδρος. Νοέμβριος 1956.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη το 1976. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σενανοβανίας κύριος Ζηνόβιος. 30-12-1956.
(Εκκλησία της Γεωργίας).

Εκοιμήθη στις 8 Μαρτίου 1985. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρανίτσης κύριος Μάξιμος. 30-12-1956.
(Εκκλησία της Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη στις 6 Νοεμβρίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.