Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1956

Ημερολόγιο συμβάντων

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης Μητροπολίτης Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Μελχισεδέκ ο Γ΄. 14-10-1925.
Έδρα Τιφλίδα.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βατούμης και Σεμοκμέδης Εφραίμ. 26-03-1927.
  Έδρα Βατούμη.

 2. Ο Κουταΐδος Γαενάτης Γαβριήλ. 15-02-1951. (+ 03-07-1956).
  Έδρα Κουταΐση.

 3. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Αντώνιος. 30-03-1952. (+ 24-11-1956).
  Έδρα Σουχούμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαργβέτης Δαυΐδ. 28-08-1956.
  Έδρα Σάτσχερε.

 2. Ο Αλαβέρδης (χηρεύει).
  Έδρα Τελάβη.

 3. Ο Τσηλκάνης (χηρεύει).
  Έδρα Τσηλκάνη.

 4. Ο Τσκονδίδης (χηρεύει).
  Έδρα Μαρτβίλη.
  Τοποτηρητής ο Βατούμης Εφραίμ.

 5. Ο Νικορτσμίνδης  (χηρεύει).
  Έδρα Νικορτσμίνδα.

 6. Ο Αγαράκ Τσάλκης (χηρεύει).
  Έδρα Τσάλκα.

 7. Ο Μαγκλίσης (χηρεύει).
  Έδρα Μαγκλίση.

 8. Ο Ατσκούρης (χηρεύει).
  Έδρα Αχαλτσίχη.

 9. Ο Τσαγέρης (χηρεύει).
  Έδρα Τσαγέρη.

 10. Ο Ουρμπνίσης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μαργβέτης Δαυΐδ.
  Έδρα Χασούρη.

 11. Ο Μπόδβης (χηρεύει).
  Έδρα Σιγκνάγκη.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νινοτσμίνδης Δημήτριος. 15-06-1952.

 2. Ο Σενανοβανίας Ζηνόβιος. 30-12-1956.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.