Ο πρώην Μητροπολίτης Κυρηνείας κυρός Κυπριανός. (;-1983).
(Εκκλησία της Κύπρου).

Ο κατά κόσμον Χρήστος Κυριακίδης χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κυρηνείας στις 18 Απριλίου 1948. Το 1973 μαζί με τους δύο άλλους Μητροπολίτες της Κύπρου προέβη στην καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο Μακάριος συνεκάλεσε μείζονα Σύνοδο, η οποία καθαίρεσε τον Κυπριανό στις 14 Ιουλίου 1973. Εκοιμήθη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Κακοπετριά της Κύπρου στις 23 Δεκεμβρίου 1983 χωρίς να επιστρέψει στην κανονική Εκκλησία.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.