Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1947

ΕΤΟΣ 1947

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζιτόμιρ και Όβρουτς κύριος Αλέξανδρος. 26-01-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 19 Νοεμβρίου 1951. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουμάν κύριος Νήφων. -01-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 7 Οκτωβρίου 1951. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιννίτσης και Βρατσλάβας κύριος Ιάκωβος. 02-02-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 18 Μαρτίου 1983. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κισινιώβου και Μολδαβίας κύριος Βενέδικτος. 18-02-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 6 Δεκεμβρίου 1963. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου κύριος Εμμανουήλ. 23-02-1947.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Αυγούστου 1972. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ κύριος Παλλάδιος. 30-03-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 6 Ιουνίου 1978. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λούγκας κύριος Συμεών. 30-03-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 30 Ιουνίου 1952. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δαφνουσίας κύριος Γρηγόριος. 04-05-1947.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 16 Φεβρουαρίου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Άνω Καρλοβικίου κύριος Νικάνωρ. 03-06-1947.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 7 Νοεμβρίου 1986. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Βουδίμλιε και Πολίμσκας Μακάριος. 04-06-1947.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 22 Μαρτίου 1978. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Βανιαλούκας κύριος Βασίλειος. 08-06-1947.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 25 Απριλίου 1978. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοραβικίου κύριος Χρυσόστομος. 15-06-1947.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 24 Σεπτεμβρίου 1989. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταλλίνης και Εσθονίας κύριος Ισίδωρος. 22-06-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 18 Δεκεμβρίου 1949. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς κύριος Νεκτάριος. 29-06-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 9 Μαρτίου 1969. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τοπλικίου κύριος Βησσαρίων. 29-06-1947.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη την 1 Δεκεμβρίου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κατάνης κύριος Κασσιανός. 28-07-1947.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 4 Φεβρουαρίου 1965. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χβόσνου κύριος Βαρνάβας. 19-08-1947.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 12 Νοεμβρίου 1964. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κύριος Θεοφύλακτος. 24-08-1947.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 2 Αυγούστου 1958. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πλοεστίου κύριος Παύλος. 31-08-1947.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 18 Μαΐου 1978. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοντρεάλης και Καναδά κύριος Αντώνιος. 05-11-1947.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 18 Δεκεμβρίου 1953. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κραϊόβης κύριος Φιρμιλιανός. 30-11-1947.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 29 Οκτωβρίου 1972. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Μαραμούρες κύριος Σεβαστιανός. 02-12-1947.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 15 Σεπτεμβρίου 1956. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στοβίου κύριος Ποιμήν. 21-12-1947.
(Εκκλησία της Βουλγαρίας).

Εκοιμήθη στις 10 Απριλίου 1999. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.