Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1947

ΕΤΟΣ 1947

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Χαϊλάρ κυρός Δημήτριος. (+ 31-01-1947).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Βόλογδα και Τότμας κυρός Γεώργιος. (+ 17-02-1947).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σηλύμνου κυρός Ευλόγιος. (+ 05-04-1947).
(Εκκλησία της Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Πετσέρης κυρός Νικόλαος. (+ 27-04-1947).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καννών και Μασσαλίας κυρός Γρηγόριος. (+ 07-07-1947).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κυρός Λεόντιος. (+ 26-07-1947).
(Εκκλησία της Κύπρου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Μεσσηνίας κυρός Πολύκαρπος. (+ 17-09-1947).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νινοτσμίνδης κυρός Δημήτριος. (+ 08-11-1947).
(Εκκλησία της Γεωργίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως κυρός Σωφρόνιος. (+ 14-11-1947).
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Λέρου και Αστυπαλαίας κυρός Απόστολος. (+ Νοέμβριος 1947).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρασνογιάρσκ κυρός Σωφρόνιος. (+ 24-12-1947).
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χερσονήσου κυρός Ιωάννης. (+ 27-12-1947).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως και Χώρας κυρός Ησαΐας. (+ 1947;).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Κυριακή, 02 Ιουλίου 2023.