Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1938

Ημερολόγιο συμβάντων

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.

Έδρα Μόσχα.

α) Βικάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Δημητρώβου Σέργιος. 29-10-1933.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Σέργιος. 25-02-1901.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Παύλος. 23-04-1916. (+ 06-10-1938).
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καλλίνιν και Κάσιν Παλλάδιος. 14-12-1930. (Προαγωγή 29-10-1938. Εκλογή 29-12-1938, από Ρζέβου).
  Έδρα Καλλίνιν.

 2. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας (χηρεύει).
  Έδρα Βλαδίμη.

 3. Ο Τούλας και Οντοέβου (χηρεύει).
  Έδρα Τούλα.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου (χηρεύει).
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Σμολένσκ και Βιασμά (χηρεύει).
  Έδρα Σμολένσκ.

 6. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ριαζάν.

 7. Ο Ιβανόβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βλαδίμης Χρυσόγονος.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 8. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς (χηρεύει).
  Έδρα Κοστρομά.

 9. Ο Γκόρκι και Αρζαμά (χηρεύει).
  Έδρα Γκόρκι.

 10. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ (χηρεύει).
  Έδρα Μπριάνσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπελιώβου Νικήτας. 23-01-1924. (+ 03-01-1938).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τούλας.

 2. Ο Μαρίισκ Λεωνίδας. 26-06-1927. (+ 07-01-1938).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.

 3. Ο Γιουρέβου-Πόλσκη Χρυσόγονος. 13-01-1931. (+ 08-02-1938).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 4. Ο Ρυμπίνσκ Ιωαννίκιος. 01-10-1931.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Γκλαζώβου Αβραάμ. 16-09-1923.
  Έδρα Γκλαζώφ.
  Σημείωση: Ο Αρχιεπίσκοπος Αβραάμ διατελεί φυλακισμένος από το Σοβιετικό καθεστώς.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ιωάννης. 12-10-1928. (Προαγωγή 21-01-1938).
  Έδρα Αρχάγγελος.

Επίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Τότμας Γεώργιος. 30-01-1922.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Κυρόβου (χηρεύει).
  Έδρα Κυρόβ.

 3. Ο Πετροζαβόδσκ και Ολονέτς (χηρεύει).
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ Αλέξιος. 28-04-1913.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πετερχώβου Νικόλαος.
  Έδρα Νόβγκοροντ.

 2. Ο Πσκώβου και Τοροπέτς (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πετερχώβου Νικόλαος.
  Έδρα Πσκώβ.

 3. Ο Μποροβίτσι (χηρεύει).
  Έδρα Μποροβίτσι.

Βικάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πετερχώβου Νικόλαος. 07-04-1922.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Βενέδικτος.  07-03-1921. (+ 20-01-1938).
  Έδρα Ταμπώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Ηράκλειος. 27-09-1925. (+ 14-02-1938).
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου (χηρεύει).
  Έδρα Κούρσκ.

 3. Ο Βορόνεζ και Ζαντόνσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Βορόνεζ.

 4. Ο Ορέλ και Μτσένσκ (χηρεύει).
  Έδρα Ορέλ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν Νίκων. 14-04-1920. (+ 09-01-1938).
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ειρηναίος. 27-01-1923. (+ 08-02-1938).
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 3. Ο Αστραχανίου και Τσαρέβου Ανδρέας. 13-01-1924.
  Έδρα Άστραχαν.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Βλαδίμηρος. 18-09-1927. (+ 18-02-1938).
  Έδρα Ουλιανώβσκ.

 2. Ο Σαρατώβου και Πετρώβου (χηρεύει).
  Έδρα Σαράτωβ.

 3. Ο Στάλινγκραδ (χηρεύει).
  Έδρα Στάλινγκραδ (Βολγογκράδ).

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Βλαδίμηρος. 02-04-1927.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Κρασνοδάρ.

 2. Ο Σταυρουπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Σταυρούπολη.

 3. Ο Ροστόβου και Ταϊγανίου (χηρεύει).
  Έδρα Ροστώβ.

 4. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ταϊγανίου Ιωσήφ.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Βικάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ταϊγανίου Ιωσήφ. 27-11-1932.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ροστόβου.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Σαραπούλ και Γελάμπουγκας Αλέξιος. 26-12-1916. (+ 18-11-1938).
  Έδρα Σαραπούλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιζέβου και Ζλατούστ (χηρεύει).
  Έδρα Ιζέφσκ.

 2. Ο Τσκαλώβου (χηρεύει).
  Έδρα Τσκαλώβ (Ορενμπούργκ).

 3. Ο Σβερδλόβου και Ιρμπίτσκης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

 4. Ο Μολοτώβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Πέρμη (Μολότοφ).

 5. Ο Ουφάς και Δαβλεκανώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ουφά.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

 Επίσκοποι

 1. Ο Όμσκ και Παυλουπόλεως Φώτιος. 21-09-1935. (+ 03-01-1938).
  Έδρα Όμσκ.

 2. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπαρναούλης (χηρεύει).
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Τσιτά (χηρεύει).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Κρασνογιάρσκ (χηρεύει).
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Επίσκοποι

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Τύχων. 21-04-1924. (+ 20-04-1938).
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Μητροφάνης. 1924. (+ 23-06-1938).
  Έδρα Πολτάβα.

 3. Ο Τσερνιγόβου και Κόζελετς Στέφανος. 26-08-1926.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 4. Ο Κιέβου και Γαλικίας (χηρεύει).
  Έδρα Κίεβο.

 5. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν (χηρεύει).
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 6. Ο Βιννίτσης και Ποδόλσκ (χηρεύει).
  Έδρα Βίννιτσα.

 7. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε (χηρεύει).
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 8. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Συμφερόπολη.

 9. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ (χηρεύει).
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 10. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας (χηρεύει).
  Έδρα Χάρκοβο.

 11. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ (χηρεύει).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες και εδάφη.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ελευθέριος. 21-08-1911.
  Έδρα Βίλνα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βόρις. 24-06-1912. (+ 23-02-1938).
  Έδρα Τασκένδη.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου (χηρεύει).
  Έδρα Μογιλέβ.

 2. Ο Μίνσκ (χηρεύει).
  Έδρα Μίνσκ.

 3. Ο Γομέλ και Μοζύρ (χηρεύει).
  Έδρα Γομέλ.

 4. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας (χηρεύει).
  Έδρα Κισινιώφ.

 5. Ο Σεμιμπαλαντίνσκ και Παυλουπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Σεμιμπαλαντίνσκ Καζαχστάν.

 6. Ο Άλμα Άτα και Καζαχστάν (χηρεύει).
  Έδρα Άλμα Άτα.

 7. Ο Ουράλσκ και Ποκρώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ουράλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ποκρώβου Παύλος. 31-03-1924.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ουράλσκ.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Τόκιο και Ιαπωνίας Σέργιος. 06-11-1905.
  Έδρα Τόκιο.

 2. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Βενιαμίν. 10-02-1919. (Προαγωγή 14-07-1938).
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Δυτικής Ευρώπης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βίλνας Ελευθέριος.
  Έδρα Παρίσι.

Βικάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Βασιγκτώνος και Αλάσκας Αντωνίνος. 11-10-1930. (Προαγωγή 1938).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορείου Αμερικής.

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Δημήτριος. 23-04-1902.

 2. Ο π. Πουγκατσέβου Αλέξανδρος. 12-12-1904. (+ 14-01-1938).

 3. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Νικόδημος. 11-11-1907. (+ 21-08-1938).

 4. Ο π. Σαρατώβου και Πετρώβου Δοσίθεος. 18-01-1909.

 5. Ο π. Μούρομ Αμβρόσιος. 31-07-1911. (+ 25-05-1938).

 6. Ο π. Ταμπώβου και Κοζλώβου Ζηνόβιος. 11-12-1911.

 7. Ο π. Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Ευθύμιος. 18-03-1912. (+ Μάρτιος 1938).

 8. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Τριάδος Ναζάριος. 01-07-1912.

 9. Ο π. Πέρμης Βαρλαάμ. 13-01-1913.

 10. Ο π. Πίνσκ και Νοβογρουδόκ Παντελεήμων. 02-06-1913.

 11. Ο π. Οδησσού και Χερσώνος Ανατόλιος. 29-06-1913. (+ 23-01-1938).

 12. Ο π. Όμσκ Φίλιππος. 06-08-1916.

 13. Ο π. Ιζέβου και Βότκινσκ Νικόλαος. 28-05-1917. (+ 10-09-1938).

 14. Ο π. Ορέλ Νικόλαος. 15-11-1919.

 15. Ο π. Βασιλσούρσκ Βαρνάβας. 16-02-1920.

 16. Ο π. Κυριλλώβου Τύχων. 22-03-1920.

 17. Ο π. Σκόπιν Ιγνάτιος. 05-04-1920. (+ 09-02-1938).

 18. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Ιουβενάλιος. 12-04-1920.

 19. Ο π. Τότμας Γαβριήλ. 26-05-1920.

 20. Ο π. Κρασνοσλομπόδσκ Μακάριος. 09-08-1920. (+ 28-02-1938).

 21. Ο π. Ροσλάβλ Βενιαμίν. 26-09-1920. (+ 06-03-1938).

 22. Ο π. Στάλινγκραδ Φίλιππος. 14-11-1920. (Παύση Ιούλιος 1938).

 23. Ο π. Σαρατώβου και Πετρώβου Αθανάσιος. 20-11-1920.

 24. Ο π. Πσκώβου Βαρλαάμ. 09-05-1921.

 25. Ο π. Κυριλλώβου Βαλεριανός. 25-05-1921. (+ 27-02-1938).

 26. Ο π. Κοβρώβου Αθανάσιος. 17-06-1921.

 27. Ο π. Αρζαμά Μητροφάνης. 27-06-1921. (+ 17-02-1938).

 28. Ο π. Ταμπώβου και Σάτσκ Βασσιανός. 08-08-1921.

 29. Ο π. Ιβανόβου και Κίνεσμα Βασίλειος. 14-09-1921.

 30. Ο π. Κοροστέν Λεόντιος. 03-09-1922.

 31. Ο π. Τσερεποβέτς Μακάριος. 14-09-1922.

 32. Ο π. Ροστόβου και Ταϊγανίου Νικόλαος. 09-12-1922.

 33. Ο π. Συζράν Πέτρος. 21-12-1922. (+ 19-01-1938).

 34. Ο π. Κούρσκ και Ομπογιάνου Ονούφριος. 23-01-1923. (+ 01-06-1938).

 35. Ο π. Ρίλσκ Ιωάννης. 13-03-1923. (+ 11-03-1938).

 36. Ο π. Ατκάρσκ Νικόλαος. 17-03-1923.

 37. Ο π. Μάλαγιας Βίσερας Κύριλλος. 22-03-1923.

 38. Ο π. Ορέλ Ιωαννίκιος. 27-05-1923.

 39. Ο π. Γέλετς Λουκάς. 30-05-1923.

 40. Ο π. Κουργάν Ιωάννης. 14-08-1923.

 41. Ο π. Κλίν Γαβριήλ. 16-09-1923.

 42. Ο π. Σερπουχώβου και Κασίρας Μανουήλ. 23-09-1923.

 43. Ο π. Σκόπιν Δημήτριος. 24-09-1923.

 44. Ο π. Μούρομ Συμεών. 17-12-1923.

 45. Ο π. Αρζαμά Στέφανος. 11-05-1924.

 46. Ο π. Πιατιγκόρσκ και Μπουντιωνοβσκόβου Μεθόδιος. 09-08-1924.

 47. Ο π. Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 15-08-1924.

 48. Ο π. Μπελγορόδου Αντώνιος. 27-08-1924. (+ 01-06-1938).

 49. Ο π. Βιτέργκας Βασίλειος. 29-08-1924.

 50. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Στέφανος. 30-08-1924.

 51. Ο π. Αλεξανδρόβσκογε Ραφαήλ. 26-09-1924. (+ 06-01-1938).

 52. Ο π. Στάλινγκραδ Αντώνιος. 17-11-1924.

 53. Ο π. Σκβίρας και Μπερντιτσέβου Αθανάσιος. 1924. (+ 08-01-1938).

 54. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Αβραάμ. 07-03-1926. (+ 12-01-1938).

 55. Ο π. Μοζάισκ Αλέξιος. 28-03-1926.

 56. Ο π. Λίπετσκ Ούαρος. 20-08-1926. (+ 23-09-1938).

 57. Ο π. Πουγκατσέβου Στέφανος. 25-09-1926. (+ 03-01-1938).

 58. Ο π. Άλμα Άτα Γερμανός. 01-11-1926.

 59. Ο π. Βλαδίμης Σέργιος. 06-05-1927.

 60. Ο π. Κασίρας Αρσένιος. 02-10-1927.

 61. Ο π. Ρυμπίνσκ Σέργιος. 31-10-1927. (+ 04-01-1938).

 62. Ο π. Συζράν Φωστήριος. 09-11-1930. (+ 27-01-1938).

 63. Ο π. Μούρομ Νικόλαος. 29-03-1931.

 64. Ο π. Ιζέβου και Ουδμουρτίας Παύλος. 04-05-1931. (+ 20-08-1938).

 65. Ο π. Κασίρας Ιννοκέντιος. 14-06-1931. (+ 27-02-1938).

 66. Ο π. Καλλίνιν και Κάσιν Νικηφόρος. 21-06-1931.

 67. Ο π. Χαρκόβου και Αχτύρκας Αλέξανδρος. 30-10-1932. (Παύση 1938).

 68. Ο π. Βόλσκ Γεώργιος. 13-08-1933.

 69. Ο π. Άλμα Άτα Αλέξανδρος. 03-09-1933.

 70. Ο π. Τόμσκ και Αλτάισκ Σεραφείμ. 17-12-1934. (+ 03-04-1938).

 71. Ο π. Ιβανόβου Αλέξιος. 20-05-1935. (Παύση 1938).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2023.