Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1938

ΕΤΟΣ 1938

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζνεπόλεως κύριος Φιλάρετος. 27-11-1938.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 28 Ιουνίου 1960. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.