Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1938

ΕΤΟΣ 1938

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Σκοπίων κυρός Νεόφυτος. (+ 07-01-1938).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κυρός Μάξιμος. (+ 01-03-1938).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Αχρίδος κυρός Βόρις. (+ 22-10-1938).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.