Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1938

Κοιμηθέντες το 1938

Χειροτονηθέντες το 1938

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 07/01/1938: Κοίμηση π. Σκοπίων Νεοφύτου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  2. 01/03/1938: Κοίμηση Φιλιππουπόλεως Μαξίμου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  3. 15/05/1938: Εκλογή Φιλιππουπόλεως Κυρίλλου (από Στοβίου). [Βουλγαρική Εξαρχία].

  4. Αύγουστος 1938: .Προαγωγή Επισκόπου π. Ντητρόιτ Αρσενίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Μετροπόλια].

  5. 22/10/1938: Κοίμηση π. Αχρίδος Βόρι. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  6. 27/11/1938: Χειροτονία Ζνεπόλεως Φιλαρέτου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.