Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1938

Ημερολόγιο συμβάντων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Ο Σεβασμιώτατος Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας (χηρεύει). Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Βιδινίου Νεόφυτος

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Δραγοβιτίας Χαρίτων. 14-01-1924.

 2. Ο Μπρεγκαλνίτσης Πανάρετος. 06-12-1925.

 3. Ο Βελίκης Ανδρέας. 28-04-1929.

 4. Ο Σμόλεν Ευλόγιος. 13-12-1931.

 5. Ο Γλαβινίτσης Κλήμης. 21-09-1932.
  Τοποτηρητής του Εξάρχου στην Κωνσταντινούπολη.

 6. Ο Ζνεπόλεως Φιλάρετος. 27-11-1938.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βιδινίου Νεόφυτος. 21-06-1909.
  Έδρα Βιδίνιο.

 2. Ο Σόφιας Στέφανος. 20-03-1921.
  Έδρα Σόφια.

 3. Ο Βράτζης Παΐσιος. 01-04-1923.
  Έδρα Βράτζα.

 4. Ο Νευροκοπίου Βόρις. 14-12-1930.
  Έδρα Άνω Τζουμαγιά (Μπλαγκόεφγκραδ).

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Φιλιππουπόλεως Μάξιμος. 23-02-1892. (+ 01-03-1938).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 2. Ο Στάρας Ζαγόρας Παύλος. 27-03-1921.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

 3. Ο Λοβτσού Άνθιμος. 19-06-1931.
  Έδρα Λόβετς.

 4. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Σωφρόνιος. 01-11-1931.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 5. Ο Φιλιππουπόλεως Κύριλλος. 12-07-1936. (Εκλογή 15-05-1938, από Στοβίου).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Σηλύμνου Ιλαρίων. 25-11-1917.
  Έδρα Σλίβεν.

 2. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Μιχαήλ. 28-04-1924.
  Έδρα Ρούσε.

 3. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Ιωσήφ. 05-07-1936.
  Έδρα Βάρνα.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

 1. Ο Αμερικής Βορείου και Νοτίου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βελίκης Ανδρέας.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Σκοπίων Νεόφυτος. 1908. (+ 07-01-1938).
 2. Ο π. Αχρίδος Βόρις. 06-08-1910. (+ 22-10-1938).
 3. Ο Νυσσάβας Ιλαρίων. 21-11-1910.
 4. Ο π. Μεγάλου Τυρνόβου Φίλιππος. 16-01-1921.
 5. Ο Βρανίτσης Μάξιμος. 20-04-1924.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.