Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1938

ΕΤΟΣ 1938

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιγκίνας κύριος Εφραίμ. 28-02-1938.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 5 Δεκεμβρίου 1968. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κισάμου και Σελίνου κύριος Ευδόκιμος. 13-03-1938.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 8 Αυγούστου 1956. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βοτοσιανίων κύριος Βαλέριος. 25-03-1938.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 14 Αυγούστου 1949. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βοστώνης κύριος Αθηναγόρας. 05-06-1938.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 15 Οκτωβρίου 1962. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βουδίμλιε κύριος Νικόλαος. 12-07-1938.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 26 Μαρτίου 1943. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζερζίκα κύριος Αλέξανδρος. 17-07-1938.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 30 Ιουλίου 1942. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοραβικίου κύριος Διονύσιος. 24-08-1938.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 15 Μαΐου 1979. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγαθονικείας κύριος Ορέστης. 18-09-1938.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 17 Φεβρουαρίου 1977. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Μουκατσέβου και Πρέσοβ κύριος Βλαδίμηρος. 30-10-1938.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 14 Φεβρουαρίου 1956. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λιούμπλιν κύριος Τιμόθεος. 27-11-1938
(Εκκλησία της Πολωνίας).

Εκοιμήθη στις 20 Μαΐου 1962. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπρασλάβας κύριος Ματθαίος. 29-11-1938.
(Εκκλησία της Πολωνίας).

Εκοιμήθη στις 13 Μαρτίου 1985. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιργοβιστίου κύριος Αιμιλιανός. 06-12-1938.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 15 Ιουνίου 1971. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Θάσου κύριος Σπυρίδων. 09-12-1938.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Εκοιμήθη στις 13 Δεκεμβρίου 1940. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.