Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσηλκάνης κυρός Αλέξιος. (1865-1938).
(Εκκλησία της Γεωργίας).

Ο κατά κόσμον Αλέξανδρος Γκερασμία γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1865 στην περιοχή της Κουταΐσης. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1890 και Πρεσβύτερος το 1891. Στις 8 Νοεμβρίου 1925 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Τσαγέρης. Στις 24 Μαρτίου 1928 εξελέγη Επίσκοπος Τσκονδίδης και την 1 Σεπτεμβρίου 1930 Επίσκοπος Τσηλκάνης. Εκοιμήθη στην Τιφλίδα στις 7 Φεβρουαρίου 1938.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.